Czy musisz rozliczyć w Polsce dochody uzyskane w Niemczech?

Kwestie podatkowe większości podatnikom przysparzają wiele problemów, co wynika z nieustannie wprowadzanych zmian i bardzo rozbudowanego prawa podatkowego. Znacznie więcej pytań pojawia się jednak u Polaków pracujących w Niemczech. Nie są oni pewni, w którym kraju mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Trzeba przede wszystkim wiedzieć, że będąc obywatelem Polski, podlegasz w naszym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jest to jednoznaczne z koniecznością wykazania przed Urzędem Skarbowym wszystkich dochodów z danego roku.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

To właśnie ten dokument podpisany przez Polskę z Niemcami rozwiązuje bardzo ważny problem, a mianowicie podwójnego opodatkowania. Jak wynika z tej umowy, wynagrodzenie otrzymane wyłącznie za granicą jest opodatkowane tylko w tym danym kraju. Osiągasz dochody zarówno w Polsce, jak też w Niemczech? Zatem jesteś zobowiązany z końcem roku podatkowego złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym PIT – 36, wykazując tym samym dochody z Polski. Jednocześnie dołączasz do tego dokumentu załącznik ZG, informujący o wysokości dochodów z zagranicy.

Polscy rezydenci podatkowi

O tym, w jaki sposób zostaną opodatkowane dochody uzyskane za granicą, decyduje również miejsce zamieszkania podatnika. Jeżeli jesteś polskim rezydentem podatkowym w Polsce podlegasz nieograniczonemu obowiązku podatkowemu. Jak już wiesz, oznacza to, że musisz rozliczyć się przed polskim urzędem ze wszystkich swoich dochodów, jakie osiągnąłeś danego roku.

Osoby, osiągające dochody w Niemczech, nie muszą być uznani za polskich rezydentów podatkowych. Jeżeli tak nie jest nie mają obowiązku rozliczać się ze swoich zarobków zza granicy w Polsce. W tym przypadku kluczowe jest ustalenie miejsca zamieszkania podatnika. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak długi, przez ile dni w roku przebywałem w Polsce. Za osobę zamieszkałą w naszym kraju uznaje się osobę, przebywającą na jego terenie dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Aby ustalić miejsce zamieszkania do celów podatkowym, pod uwagę należy wziąć kilka kryteriów i czynników. Uwzględnia się przy tym dysponowanie własnym mieszkaniem w innym kraju, miejsce pobytu najbliższej rodziny, czyli dzieci i małżonka, posiadanie ruchomych i nieruchomych majątków poza granicami naszego kraju, a także wszelkiego rodzaju umowy, w tym najmu, umowy o pracę czy też z dostawcami mediów w innym państwie niż Polska.

Możliwość rozliczenia z małżonkiem

Jeżeli masz ośrodek interesów życiowych w Polsce i to tutaj jest Twoje miejsce zamieszkania, a pracujesz w Niemczech, masz prawo do skorzystania z możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem. W takim przypadku osoba pracująca za granicą jest zobowiązana do złożenia załącznika PIT/ZG.