Kindergeld

Pracujesz w Niemczech i jesteś rodzicem? Pomożemy Ci zwiększyć środki na utrzymanie swoich dzieci, a Ty zyskasz szansę na zapewnienie im jeszcze lepszych warunków do rozwoju i edukacji.

Każda osoba, która mieszka i pracuje lub prowadzi firmę w Niemczech, ma prawo ubiega się o zasiłek rodzinny na każde dziecko, które nie ukończyło 25 roku życia i nie podjęło jeszcze pracy. Kindergeld przysługuje każdej osobie, która:

  • Jest legalnie zatrudniona w Niemczech
  • Została oddelegowana do pracy w Niemczech przez firmę polską
  • Prowadzi działalność gospodarczą na terenie Niemiec

Świadczenie może zostać przyznane tylko wtedy, jeżeli dzieci na stałe przebywają w gospodarstwie rodzinnym z rodzicem zatrudnionym w Niemczech. Jego wysokość jest ustalana na podstawie liczby posiadanych dzieci, nie uwzględniania jest wysokość dochodów. W roku 2022 wysokość Kindergeld na jedno dziecko wynosiła 219,00 euro, na dwoje 438,00 euro, a na troje – 663,00 euro. Każde kolejne dziecko to wzrost świadczenia o 250,00 euro.

Pomożemy Ci przygotować wniosek o zasiłek rodzinny. Jesteśmy do Twojej dyspozycji również po jego otrzymaniu, zapewniamy wsparcie na każdym etapie współpracy.