Zasiłek Kindergeld

Każda osoba, która mieszka i pracuje lub prowadzi firmę w Niemczech, ma prawo ubiegać się o zasiłek rodzinny na każde dziecko, które nie ukończyło 25 roku życia i nie podjęło jeszcze pracy. Kindergeld przysługuje każdej osobie, która:

  • Jest legalnie zatrudniona w Niemczech.
  • Została oddelegowana do pracy w Niemczech przez firmę polską.
  • Prowadzi działalność gospodarczą na terenie Niemiec.

Kiedy zasiłek Kindergeld może zostać przyznany?

Świadczenie  może zostać przyznane tylko wtedy, jeżeli dzieci na stałe przebywają w gospodarstwie rodzinnym z rodzicem zatrudnionym w Niemczech. Jego wysokość jest ustalana na podstawie liczby posiadanych dzieci, nie uwzględniania jest wysokość dochodów. Od roku 2023 wysokość Kindergeld na każde dziecko wynosi  250,00 euro.

Pomożemy Ci przygotować wniosek o zasiłek rodzinny. Jesteśmy do Twojej dyspozycji również po jego otrzymaniu, zapewniamy wsparcie na każdym etapie współpracy.

Europrofi: pomoc w uzyskaniu zasiłku Kindergeld w Niemczech

Poniżej przedstawiamy wszystkie najważniejsze wiadomości i informacje, jakie powinniście Państwo posiadać, aby móc skorzystać z niemieckiego, rządowego zasiłku dla dzieci osób zatrudnionych lub prowadzących po naszej zachodniej granicy własne działalności gospodarcze.

Programy socjalne w tym kraju są o tyle interesujące, że obejmują każdego rodzica, bez względu na stan majątkowy czy określone progi zarobkowe. W ten sposób niemałe wsparcie finansowe, które można przeznaczyć na utrzymanie, edukację i rozwój osobisty dzieci, ich pasje i talenty czy inwestycje mogą otrzymać również polskie rodziny, które na stałe znalazły zatrudnienie w niemieckich landach.

Chociaż udzielamy pełnego, merytorycznego wsparcia dla wszystkich zainteresowanych niemieckim zasiłkiem Kindergeld, warto wcześniej zapoznać się z najważniejszymi kwestiami związanymi z tym świadczeniem.

Kto może ubiegać się o przyznanie zasiłku Kindergeld w Niemczech?

Lista osób, którym przysługuje prawo do otrzymywania świadczenia pieniężnego na dzieci, jest całkiem długa. Na szczęście też dla wielu polskich rodzin prawo nie nakazuje takim osobom mieszkać na stałe na terenie Niemiec. To ważna informacja dla tysięcy rodzin, których gospodarstwa domowe najczęściej nadal znajdują się w Polsce i w których to jeden z rodziców zdecydował się na szukanie lepszego zatrudnienia po zachodniej stronie.

Jak działa zasiłek rodzinny Kindergeld?

Niemiecki rząd wspiera osoby zatrudnione na legalnych umowach w ich kraju, niezależnie od landu, a więc jednocześnie posiadające obowiązek rocznego rozliczania się podatkowego właśnie w tym kraju. Wśród takich osób faktycznie na pierwszy plan wysuwają się osoby pracujące na podstawie umowy o pracę na niemieckich warunkach bezpośrednio w przedsiębiorstwach lub w agencjach pracy. Na tej samej zasadzie rozlicza się osoby zatrudnione w polskich firmach, które zostały na pewien czas oddelegowane do pracy w drugim kraju, przez co ów pracodawca ma obowiązek rozliczać się z podatków ze stosownym, niemieckim urzędem skarbowym. W programie rządowym mogą wziąć udział także osoby czasowo lub stale pobierające zasiłki, np. zasiłek macierzyński, chorobowy lub dla bezrobotnych. Pieniądze na dzieci – zasiłek Kindergeld – dostaną także ci, którzy nie są zatrudnieni na stałe i figurują – lub nie – w urzędach pracy, ale mają zameldowanie na terenie Niemiec.

Zasiłek Kindergeld w przypadku jednego pracującego rodzica

W przypadku, gdy tylko jeden z rodziców pracuje za granicą, zasiłek Kindergeld również będzie mu przysługiwał. Warunkiem jest, aby osoba pracująca na terenie Niemiec lub prowadząca tam działalność gospodarczą w roku kalendarzowym na terenie landów przepracowała nie mniej, jak 183 dni. Może to być osoba posiadająca czasowy meldunek w Niemczech i na stałe zameldowana – wraz ze swoimi dziećmi – w polskim gospodarstwie domowym.

Trzeba jednak pamiętać, że pobieranie pieniędzy płynących z polskiego programu rządowego „500+” automatycznie pomniejsza o tę sumę kwotę wypłacaną przez niemiecki urząd, o ile drugi rodzic w Polsce pracuje. Co ciekawe, pieniądze można otrzymać na każde dziecko zameldowane w danym gospodarstwie domowym. Wliczają się w to dzieci rodzone i adoptowane, a także pochodzące z pierwszego małżeństwa, konkubinatu czy nawet wnuki.

Jak przygotować wniosek o zasiłek Kindergeld?

Pierwszym etapem przygotowań zawsze jest skompletowanie  niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania świadczenia. W przypadku niemieckich świadczeń trzeba przedstawić unijny akt małżeństwa oraz akty urodzenia dzieci. Jeśli wnioskodawcy są po rozwodzie lub w jego trakcie, niezbędne jest pokazanie orzeczenia właściwego sądu w tej sprawie. Jeśli gospodarstwo domowe zameldowane jest w Polsce, ze stosownego Urzędu Gminy lub Miasta należy pobrać odpowiednie zaświadczenie. Należy także zaświadczyć, że pobiera się – lub nie – pieniądze w Polsce z tytułu wsparcia materialnego na wychowanie dzieci. Wnioski dotyczące młodzieży uczącej się, szczególnie takiej, która kontynuuje naukę na studiach wyższych po ukończeniu pełnoletniości, również należy okazać przed niemieckim urzędem.

Zasiłek Kindergeld a opieka nad dziećmi

Jeśli opiekunem dziecka jest inny członek rodziny, niż matka lub ojciec, rodzice dziecka muszą to poświadczyć pisemnie, w przeciwnym razie pieniądze nie zostaną przekazane osobie trzeciej. Ostatnie dokumenty dotyczą zatrudnienia – jeśli pracownik jest zatrudniony w firmie, musi okazać aktualne zaświadczenie od pracodawcy Arbeitgeberbescheinigung, a w przypadku osób samozatrudnionych – kopię wpisu do niemieckiego Gewerberegister.

O czym trzeba pamiętać, wnioskując o Kindergeld, czyli o zasiłek rodzinny w Niemczech?

Sumienność w wypełnieniu wniosków i dostarczeniu urzędnikom niezbędnej dokumentacji ma kluczowe znaczenie dla ilości czasu, w jakim ów wniosek o zasiłek Kindergeld zostanie rozpatrzony. Najwcześniej decyzja pojawia się po około dwóch miesiącach, jednak w bardziej skomplikowanych przypadkach można oczekiwać na nią nawet i pół roku. Trzeba w całej procedurze uwzględnić również fakt, że niemieckie urzędy muszą wszystkie dane zweryfikować i w tym celu kontaktować się z polskimi placówkami.

Czy warto starać się o niemiecki zasiłek na dzieci?

Może się wydawać, że ilość dokumentów jest nie do przebrnięcia, a wnioski – napisane oczywiście w języku niemieckim – dla osób nie do końca dobrze posługujących się nim – wprost nie do przejścia.

Właśnie w tym miejscu zaczyna się nasza rola. Jako profesjonalne biuro rachunkowe, prowadzące swoją działalność na terenie Niemiec, jesteśmy w stanie szybko i sprawnie skompletować niezbędne dokumenty oraz pomóc w wypełnianiu wymaganych w urzędach wniosków i zaświadczeń. W ten sposób na pozór skomplikowana i trudna do samodzielnego ogarnięcia procedura staje się klarowna, a korzyści – bardzo wymierne.

Dlaczego warto wnioskować o Kindergeld?

O zasiłek Kindergeld warto zawalczyć nie tylko ze względu na wysokość przyznawanych stawek, ale i ze względu na możliwość otrzymania świadczenia bez względu na osiągany miesięczny pułap finansowy. Rodzic, w zasadzie niezależnie od miejsca zameldowania, ma szansę otrzymać spore pieniądze na swoje dzieci, dzięki którym można polepszyć im warunki bytowe czy wspomóc w rozwijaniu pasji. Świadczenia wypłacane są do sześciu miesięcy wstecz, do chwili złożenia wniosku, co jest kolejną zaletą skorzystania z tej konkretnej możliwości. Sam wniosek o zasiłek zaś można składać od razu po rozpoczęciu pracy w Niemczech.