Przydatne informacje

Czy musisz rozliczyć w Polsce dochody uzyskane w Niemczech?

Kwestie podatkowe większości
podatnikom przysparzają wiele problemów, co wynika z nieustannie
wprowadzanych zmian i bardzo rozbudowanego prawa podatkowego.
Znacznie więcej pytań pojawia się jednak u Polaków pracujących w
Niemczech. Nie są oni pewni, w którym kraju mają obowiązek
złożenia deklaracji podatkowej. Trzeba przede wszystkim wiedzieć,
że będąc obywatelem Polski, podlegasz w naszym kraju
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jest to jednoznaczne z
koniecznością wykazania przed Urzędem Skarbowym wszystkich
dochodów z danego roku.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

To właśnie ten dokument podpisany
przez Polskę z Niemcami rozwiązuje bardzo ważny problem, a
mianowicie podwójnego opodatkowania. Jak wynika z tej umowy,
wynagrodzenie otrzymane wyłącznie za granicą jest opodatkowane
tylko w tym danym kraju. Osiągasz dochody zarówno w Polsce, jak też
w Niemczech? Zatem jesteś zobowiązany z końcem roku podatkowego
złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym PIT – 36, wykazując
tym samym dochody z Polski. Jednocześnie dołączasz do tego
dokumentu załącznik ZG, informujący o wysokości dochodów z
zagranicy.

Polscy rezydenci podatkowi

O tym, w jaki sposób zostaną
opodatkowane dochody uzyskane za granicą, decyduje również miejsce
zamieszkania podatnika. Jeżeli jesteś polskim rezydentem podatkowym
w Polsce podlegasz nieograniczonemu obowiązku podatkowemu. Jak już
wiesz, oznacza to, że musisz rozliczyć się przed polskim urzędem
ze wszystkich swoich dochodów, jakie osiągnąłeś danego roku.

Osoby, osiągające
dochody w Niemczech, nie muszą być uznani za polskich rezydentów
podatkowych. Jeżeli tak nie jest nie mają obowiązku rozliczać się
ze swoich zarobków zza granicy w Polsce. W tym przypadku kluczowe
jest ustalenie miejsca zamieszkania podatnika. Należy odpowiedzieć
sobie na pytanie, jak długi, przez ile dni w roku przebywałem w
Polsce. Za osobę zamieszkałą w naszym kraju uznaje się osobę,
przebywającą na jego terenie dłużej niż 183 dni w roku
podatkowym. Aby ustalić miejsce zamieszkania do celów podatkowym,
pod uwagę należy wziąć kilka kryteriów i czynników. Uwzględnia
się przy tym dysponowanie własnym mieszkaniem w innym kraju,
miejsce pobytu najbliższej rodziny, czyli dzieci i małżonka,
posiadanie ruchomych i nieruchomych majątków poza granicami naszego
kraju, a także wszelkiego rodzaju umowy, w tym najmu, umowy o pracę
czy też z dostawcami mediów w innym państwie niż Polska.

Możliwość rozliczenia z małżonkiem

Jeżeli masz ośrodek interesów
życiowych w Polsce i to tutaj jest Twoje miejsce zamieszkania, a
pracujesz w Niemczech, masz prawo do skorzystania z możliwości
wspólnego rozliczenia z małżonkiem. W takim przypadku osoba
pracująca za granicą jest zobowiązana do złożenia załącznika
PIT/ZG.

Maszą wątpliwości, jak powinieneś
się rozliczyć za miniony rok podatkowy, gdzie złożyć deklarację
podatkową i co w niej uwzględnić? W EuroProfi otrzymasz
kompleksowe wsparcie z tego zakresu.

Zmiany od 01.01.2020 w Niemczech

Każdy kolejny rok przynosi zmiany,
również podatkowe. Ponadto jest to szansa także na wyższe
zarobki, co jest następstwem podwyższenia płacy minimalnej. Jeżeli
pracujesz w Niemczech, to powinieneś wiedzieć, jakie zasady będą
obowiązywały w najbliższych 12 miesiącach. Pojawiły się nowe
regulacje prawne, do których Polacy pracujący u zachodnich sąsiadów
muszą się dostosować. Czy będą one dla Ciebie korzystne?
Sprawdzamy.

Wyższa kwota wolna od podatku

Jest to nieunikniony wzrost, który
pojawia się zawsze z początkiem kolejnego roku. Kwota wolna od
podatku w 2020 roku będzie wyższa, niż w roku ubiegłym. Dla osób,
które rozliczają się indywidualnie, obowiązuje już stawka 9.408
euro, co jest o 240 euro więcej, niż w 2019 roku. Ponadto wyższa
będzie kwota wolna od podatku na dzieci. Od 1 stycznia 2020 roku to
5.172 euro na dziecko.

Wzrost możemy obserwować też w
limitach dotyczących ubezpieczeń emerytalnych oraz na wypadek
utraty pracy. Na wschodzie wzrosło ono do 6.450 euro, z kolei na
zachodzie do 6.900 euro.

Większa płaca minimalna

Podobnie jak kwota wolna od podatku,
również płaca minimalna co roku wzrasta. Nie będzie inaczej też
w 2020 roku. W 2019 roku w Niemczech najmniej można było zarobić
9,19 euro za godzinę. Od stycznia tego roku kwota ta będzie wyższa
o 0,16 euro i wyniesie 9,35 euro za godzinę. Podwyżki dotyczą też
zawodów, które mają własne, ustalone indywidualnie płace
minimalne. Jest tak m.in. w przypadku pielęgniarek, które na
wschodzie też będą zarabiać najmniej 10,85 euro, a na zachodzie
11,35 euro. Jest to wzrost aż o 0,30 euro.

Świadczenia na dzieci również w górę

Zwiększy się nie tylko płaca
minimalna, ale też świadczenia socjalne, które również
przysługują Polakom pracującym w Niemczech. Kindergeld w tym roku
będzie wynosił odpowiednio:

 • 204 euro na pierwsze i drugie
  dziecko
 • 210 euro na trzecie dziecko
 • 235 euro na każde kolejne dziecko

Nowe zasady przyznawania Kinderzuschlag

Kinderzuschlag jest świadczeniem dla
dzieci, których rodzice osiągają niskie dochody. Dotychczas mogli
się o niego ubiegać rodzice, spełniający konkretny warunek, z
najniższymi dochodami. Od stycznia 2020 roku na wsparcie mogą
liczyć pary rodzicielskie o miesięcznych dochodach 900 euro i osoby
samotnie wychowujące dzieci, których dochody nie przekraczają 600
euro. Zdecydowano również, że model naliczania zasiłku od tego
roku będzie bardziej elastyczny. Rodzina, która w ubiegłym roku
miała dochody niewiele wyższe od minimalnych, nie otrzymywała
Kinderzuschlag. Teraz ma prawo do tego świadczenia. Wypłacane
będzie ono według zasady, im wyższe dochody, tym niższa kwota
dodatku.

Zmiany wprowadzane są również w
ciągu roku. Aby poprawnie się rozliczyć, konieczna jest ich
znajomość, co wymaga bieżącego monitorowania prawa podatkowego i
rynku pracy w Niemczech. Nasze biuro EuroProfi pomoże Ci nie tylko w
rozliczeniu, ale też udzieli wsparcia w przypadku możliwości
ubiegania się o dodatkowe świadczenia.

Wysokość zwrotu podatku. Sprawdź, od czego ona zależy

O zwrot podatku mogą ubiegać się
wszyscy Ci, którzy zostali legalnie zatrudnieni w Niemczech, gdzie
pracowali i odprowadzali podatek od wynagrodzenia. W przypadku
Polaków, mających pierwszą klasę podatkową, zazwyczaj nie jest
konieczne rozliczenie przed niemieckim urzędem. Warto jednak
rozważyć tę opcję, ponieważ istnieje szansa na odzyskanie
nadpłaconego podatku. O tym, jaka to będzie kwota, decyduje kilka
czynników.

Twój dochód uzyskany w pracy w Niemczech

Tak naprawdę jest to najważniejsza i
najbardziej znacząca zmienna, od której zależy, jaka będzie
wysokość zwrotu Twojego podatku. Dochód uzyskany przez Ciebie w
pracy na terenie Niemiec znajdziesz na karcie podatkowej przy pozycji
nr 3. Możesz otrzymać nawet zwrot całej kwoty zapłaconego
podatku. Jest to możliwe w przypadku, kiedy Twój dochód uzyskany w
Niemczech nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. W 2019 roku kwota
ta wyniosła 9.168 euro. Oznacza to, że małżeństwom przysługuje
zwrot pełnej kwoty podatku przy wspólnych dochodach w wysokości
18.336 euro.

Klasa podatkowa

Większość Polaków pracujących u
naszych zachodnich sąsiadów ma klasę podatkową nr 1. Wyróżnić
możemy jednak 6 klas podatkowych, które różnią się wysokością
comiesięcznych opłat podatkowych. Osoba, która posiada 1 klasę
podatkową, płaci zdecydowanie wyższe podatki, jednak może się
spodziewać wyższego zwrotu. Przy 3 klasie podatkowej zdarzają się
niekiedy nawet niedopłaty, co wymusza uregulowanie należności w
wyznaczonym terminie. W Niemczech występują podatki: zwykły
(Lohnsteuer), solidarnościowy (Solidaritätzuschlag) oraz kościelny
(Kirchensteuer). Kwoty te mogą się różnić, im są wyższe, tym
zwrot podatku również będzie wyższy.

Czas pracy w Niemczech

Nie zawsze rozliczenie będzie
korzystne dla Polaka, który pracował w Niemczech. Ograniczenia
zwrotu podatku mogą pojawi

się w momencie, kiedy nasz obywatel
pracował u zachodnich sąsiadów krócej niż 183 dni. Dodatkowo nie
był zameldowany pod żadnym adresem na terenie tego kraju, a także
osiągał wysoki dochód w innym państwie. Opłacalne rozliczenie
będzie jednak dla tych osób, które pracowały w Niemczech więcej
niż pół roku, bądź też miały w tym kraju meldunek i nie
przekroczyły kwoty wolnej od podatku.

Twój dochód światowy

Pracowałeś nie tylko na terenie
Niemiec, ale też w innych krajach, być może w Polsce, Holandii lub
Belgii? Dochód, który osiągnąłeś poza państwem niemieckim,
również ma wpływ na wysokość zwrotu podatku. Dochód uzyskany z
innych krajów nazywamy dochodem światowym. Dotyczy on wszystkich
umów o pracę i umów zlecenie, a także działalności
gospodarczej, emerytury i renty. Szansę na wysoki zwrot podatku mają
Ci podatnicy, którzy nie przekroczyli progu światowego dochodu.

Odliczenia od dochodu

Istnieje wiele dodatków, które można
odliczyć od dochodu i tym samym pomniejszyć podstawę
opodatkowania. Znajdziemy je na karcie podatkowej pod różnymi
numerami, przykładowo prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego
jest pozycją nr 21. Należą do nich również: składki na
ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe oraz pielęgnacyjne,
koszty dojazdu do pracy i koszty poniesione w ramach korzystania z
prywatnego samochodu w celach związanych z wykonywanymi obowiązkami
zawodowymi. Analizując i uwzględniając w rozliczeniu poszczególne
pozycje, możemy wyraźnie obniżyć podstawę opodatkowania, co ma
wpływ na ostateczną kwotę zwrotu podatku. W większości
przypadków wymagane jest jednak udokumentowanie i potwierdzenie
poniesionych kosztów zaświadczeniami i rachunkami. Chcąc dokonać
rozliczenia samodzielnie, może się to okazać pracochłonne i
trudne. Biuro EuroProfi wskaże Ci konkretne dokumenty, jakie będą
Ci niezbędne podczas rozliczenia.

Odzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku
nie musi oznaczać długich formalności. Nasze biuro przejmuje na
siebie większość Twoich obowiązków, rozliczając Cię szybko,
zgodnie z prawem i na Twoją korzyść.

Podatek budowlany 15%. Czy możesz go uniknąć?

Podatek budowlany w wysokości 15%
to inaczej podatek od usług budowlanych. Nazywany jest w Niemczech
„Bauabzugsteuer” lub „Abzugsbesteuerung bei Bauleistungen”.
Jak sama nazwa wskazuje, jest to podatek, który płacą firmy z
branży budowlanej. Nierzadko jest utożsamiany z podatkiem VAT,
podczas gdy w rzeczywistości nie ma z nim żadnego związku. Czy
można nie płacić tego podatku? Czy istnieje szansa na jego
odzyskanie, jeżeli już został potrącony?

Potrącony podatek budowlany w Niemczech nie
przepada!

Podatek budowlany
w Niemczech 15% jest tylko zaliczką na podatek dochodowy. Jeżeli
świadczysz usługi budowlane na rzecz innej firmy w Niemczech lub
osoby prywatnej, to potrącane jest 15% kwoty, na jaką wystawiona
zostaje faktura. Odprowadzany jest on do właściwego niemieckiego
urzędu skarbowego. Zatem z faktury na 100 000 euro 15 000
euro stanowi podatek Bauabzugsteuer, który trafia do konkretnego
urzędu skarbowego zgodnie z siedzibą firmy.

Jak już wiadomo, podatek budowlany
jest tylko zaliczką i można go odzyskać. W tym celu konieczne jest
złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu skarbowego w Niemczech.
Oprócz tego obowiązkowa jest rejestracja podatkowa, na podstawie
której uzyskuje się niemiecki numer podatkowy. Formalności
uzupełnia skompletowanie i przedłożenie wielu niezbędnych
dokumentów, w tym rachunków i umów. W całości podatek może
zostać zwrócony tylko po bardzo skrupulatnej analizie niemieckiego
urzędu, który może stwierdzić, że zostały spełnione wszystkie
obowiązki podatkowe. Trzeba jednak pamiętać o terminach. O zwrot
podatku możesz wystąpić tylko do końca drugiego roku, licząc od
końca roku, w którym to został potrącony.

Zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech.
Tak, to możliwe!

Firma budowlana może ubiegać się o
zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech, nazywamy tę czynność
„Freistellungsbescheinigung”. Nie ma przy tym znaczenia, czy
zleceniodawca firmy budowlanej również posiada takie zwolnienie,
każda firma ubiega się o nie indywidualnie dla siebie. Aby je
otrzymać, konieczna jest rejestracja podatkowa w Niemczech.
Przedsiębiorca musi też złożyć odpowiedni wniosek w celu
uzyskania takiego zwolnienia. Może się okazać, że niezbędne
będzie złożenie też dodatkowych dokumentów, jak faktury czy
konkretne umowy. Urzędy skarbowe w Niemczech, które obsługują
polskie firmy to: urząd w Hameln, Oranienburgu, Cottbus i Nördlingen
– Außenstelle Donauwörth.

Pierwsze zwolnienie nie jest udzielane
na czas nieokreślony, a zazwyczaj na 3 miesiące. Po upływie tego
czasu można je przedłużyć, przedkładając w urzędzie ponownie
wskazane przez niego dokumenty. Najczęściej firma otrzymuje je na
kolejne 12 miesięcy.

Podatek budowlany w Niemczech 15% ma na
celu zapobieganie wykonywaniu nielegalnych prac budowlanych,
jednocześnie też zmusza zagraniczne, w tym polskie, firmy do
kontaktu z niemieckim urzędem skarbowym. Dzięki temu ma on nad nimi
większą kontrolę. Chcąc otrzymać zwolnienie z tego podatku,
konieczne jest dopełnienie wielu formalności, dlatego też wielu
przedsiębiorców nie decyduje się na tę procedurę. W EuroProfi
otrzymasz kompleksowe wsparcie zarówno z zakresu otrzymania zwrotu
podatku, jak też z zwolnienia z niego.

Podatek VAT w Niemczech. Rejestracja polskiej firmy w niemieckim Urzędzie Skarbowym

W Niemczech polscy przedsiębiorcy
stanowią bardzo liczną grupę, co wynika z dużych możliwości
zarobkowych. Niektórzy jednak decydują się poszerzenia swojej
działalności, pozostając firmą z siedzibą w Polsce i mającą
klientów za Odrą. Czy w obu tych sytuacjach jest obowiązek
rejestracji do VAT w Niemczech? Gdzie należy się zgłosić i czy w
ogóle jest konieczne osobiste stawiennictwo w niemieckim urzędzie?

VAT w Niemczech dla firm z siedzibą w Polsce

Jeżeli masz firmę, której siedziba
jest w Polsce, a przy tym świadczysz usługi na rzecz niemieckiego
kontrahenta lub dostarczasz mu towary, co do zasady nie masz
obowiązku rejestracji do VAT u naszych zachodnich sąsiadów. W
większości przypadków współpraca przebiega jako
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Rozliczenie odbywa się
na podstawie odwrotnego obciążenia, oznacza to, że nabywca
przejmuje obowiązek rozliczenia podatku VAT w kraju niemieckim.
Zgodnie z obowiązującym prawem polski przedsiębiorca musi złożyć
odpowiedni wniosek o nadanie numeru VAT-EU, numeru NIP, który
posiada przedrostek PL. Jak wynika z art. 97 ustawy o podatku od
towarów i usług, należy dokonać tego zgłoszenia, zanim jeszcze
zostanie wykonana pierwsza czynność na rzecz niemieckiego
kontrahenta.

Nie zawsze jednak we współpracy z
niemieckim kontrahentem miejscem opodatkowania będzie Polska.
Czasami będzie to terytorium Niemiec. Są więc okoliczności, kiedy
polski przedsiębiorca, świadczący swoje usługi (również) w
Niemczech i będzie musiał dokonać rejestracji do VAT w kraju za
Odrą. Dotyczy to firm, zajmujących się transportem osób przez
Niemcy, sprzedażą wysyłkową na terytorium tego kraju, z której
dochód przekracza 100 000 euro, świadczących usługi związane
z nieruchomościami, importem towarów z odprawą celną na
terytorium Niemiec oraz dostarczających towar z
Niemiec.

Rejestracja do VAT w Niemczech krok po kroku

Obowiązek rejestracji do VAT w
Niemczech mają też firmy z siedzibą u naszych zachodnich sąsiadów.
Jak wiec dokonać rejestracji do VAT w tym kraju? W tym celu nie ma
obowiązku osobistej wizyty w niemieckim urzędzie skarbowym,
procedura odbywa się drogą mailową. Jeżeli prowadzisz firmę
budowlaną, zobowiązany jesteś do wypełnienia konkretnego
kwestionariusza. W każdym innym przypadku wystarczy wysłać
zgłoszenie na adres e-mail odpowiedniego urzędu skarbowego. W
odpowiedzi otrzymujemy listę dokumentów, które należy
skompletować i dostarczyć. Proces rejestracji do VAT w Niemczech
może potrwać ok. 4-6 tygodni. Częściowo informacje są dostępne
w języku polskim, jednak mogą pojawić się trudności tam, gdzie
mamy do czynienia tylko z językiem niemieckim. Firma EuroProfi
udziela pomocy z tego zakresu, przejmując na siebie obowiązek
dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych.

Zanim jednak zdecydujesz się na
rejestrację do VAT w Niemczech, upewnij się, że masz taki
obowiązek. Kiedy już dokonasz rejestracji, będziesz musiał
składać deklaracje miesięczne lub kwartalne w zależności od
wybranego wariantu. Tutaj również bardzo pomocna staje się
znajomość języka niemieckiego. W przeciwnym razie istnieje ryzyko
wykonania błędnego rozliczenia.

Świadczenie 500+ czy Kindergeld? Który kraj ma pierwszeństwo w wypłacie świadczenia?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest
Polakom w określony sposób, na precyzyjnie wyjaśnionych zasadach.
Jeszcze do niedawna świadczenie 500+ przysługiwało tylko na drugie
dziecko, a na pierwsze tylko w przypadku, kiedy dochód na jednego
członka rodziny nie był większy niż wyznaczona kwota. Polakom,
pracującym w Niemczech, przysługuje niemiecki zasiłek Kindergeld.
Czy mogą oni pobierać w tym przypadku również 500+?

Zasady wypłacania świadczeń polskiego i
niemieckiego

Pracujesz za granicą, jesteś rodzicem
i zastanawiasz się, które świadczenie – Kindergeld czy 500+ Ci
przysługuje? To, który kraj powinien Ci wypłacać świadczenie,
jest w jasny sposób sprecyzowane przez prawo. Z założenia
przysługuje Ci ten zasiłek, który jest wyższy, a więc powinieneś
pobierać kwotę, będącą równowartością większego zasiłku, a
więc Kindergeld. Aby jednak Familienkasse mogło Ci wypłacić
świadczenie, konieczne jest ustalenie, który z dwóch krajów,
Polska czy Niemcy, uprawnia Cię do pobierania tego świadczenia.

Według prawa zasiłek wypłaca ten
kraj, w którym zatrudnieni są rodzice dziecka, jeżeli pracuje
tylko jedno z rodziców, to bierze się pod uwagę tylko tę osobę
zatrudnioną. A co w przypadku, kiedy jeden z rodziców zatrudniony
jest w Polsce, a drugi w Niemczech? Sprawa rozpatrywana jest
indywidualnie z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów. Kluczowe
będzie miejsce pobytu dzieci. Kindergeld w całości będzie
wypłacane wtedy, kiedy dziecko będzie wraz z zatrudnionym
przynajmniej jednym rodzicem mieszkało w Niemczech. Polska będzie
miała pierwszeństwo w wypłacie świadczenia, jeżeli sytuacja
będzie odwrotna – dziecko przebywa z zatrudnionym rodzicem w
naszym kraju. Nie oznacza to jednak, że pomimo pracy drugiego
rodzica u naszych zachodnich sąsiadów nie możesz się ubiegać o
Kindergeld.

Mieszkasz ze swoim dzieckiem w Polsce,
a żona lub mąż pracuje i jest zatrudniony w Niemczech. Przysługuje
Ci świadczenie 500+, ale też masz prawo wnioskować o Kindergeld w
Familienkasse. Środki w takich okolicznościach mogą Ci być
wypłacane, jednak nie w całości, a obniżone o kwotę 500+. W ten
sposób otrzymujesz w sumie równowartość wyższego świadczenia
rodzinnego.

Zmiany w polskich przepisach. 500+ również na
pierwsze dziecko

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie 500+
przysługuje na każde dziecko w wieku do 18. roku życia. Dotychczas
nie każdemu dziecku przysługiwały te pieniądze. Wcześniej
pobierałeś w całości niemieckie Kindergeld, ponieważ nie
otrzymywałeś ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego
świadczenia 500+. Twoim obowiązkiem jest teraz złożenie wniosku o
polskie świadczenie, a po jego przyznaniu zgłoszenie tego do
Familienkasse. Pobieranie całości Kindergeld, jeżeli przysługuje
Ci 500+, jest niezgodne z prawem i urząd może upomnieć się o
zwrot niesłusznie pobranych środków.

Wsparcie finansowe ze strony instytucji
państwowych w Polsce i w Niemczech przyda się każdemu dziecku i
jego rodzicom. Warto jest więc pomimo pobierania świadczenia 500+
ubiegać się o pomniejszony Kindergeld. To dodatkowo ok. 370 zł
miesięcznie na pierwsze dziecko, zatem w sumie otrzymywać będziesz
ok. 870 zł na miesiąc. Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu
wniosku o Kindergeld, nasz zespół pomoże Ci w jego wypełnieniu i
złożeniu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Więcej Kindergeld

Dnia 01.07.2019 wzrasta niemieckie świadczenie rodzinne – KINDERGELD.Kindergeld od 1 lipca 2019 wzrosło o 10 euro na każde dziecko. Na pierwsze i drugie dziecko dostaje się teraz 204 euro, na trzecie 210 euro, a na czwarte i każde kolejne – 235 euro miesięcznie.

Pracujesz w Niemczech i masz dzieci? Możesz ubiegać się o dodatkowe środki na ich utrzymanie i edukację Kindergeld (nawet jeżeli przebywają one na terenie Polski).

Nie wiesz jakie dokumenty są Ci potrzebne do złożenia wniosku? Jak go wypełnić? Zrobimy to za Ciebie!
Bazując na wieloletnim doświadczeniu pomagamy osobom pracującym w Niemczech (polskie kontrakty, umowy o pracę i firmy jednoosobowe – Gewerbe).

Nie zajmujemy się jedynie złożeniem wniosku! Prowadzimy sprawy od początku do otrzymania przez Państwa KINDERGELD.

Wnioski o niemiecki zasiłek na dzieci Kindergeld przyjmowane są w Familienkasse za okres do pół roku wstecz.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub umów się na rozmowę.

Obsługujemy klientów z całych Niemiec!!!

Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech bez meldunku

Coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na rejestrację swojej firmy w Niemczech. Wymaga to dopełnienia niezbędnych formalności, ale też spełnienia kilku warunków. Urząd ds. gospodarczych i urząd skarbowy od przyszłego przedsiębiorcy wymagają zaświadczenia o zameldowaniu na terenie kraju niemieckiego. Potrzebna jest też umowa potwierdzająca dysponowanie przez Ciebie lokalem pod prowadzenie działalności. Czy zatem brak meldunku dyskwalifikuje Cię z otwarcia firmy w Niemczech?

Kto może założyć firmę w Niemczech bez meldunku?

Meldunek przy zakładaniu firmy w Niemczech nie jest konieczny, jeżeli przedsiębiorca skorzysta z użyczenia adresu meldunkowego. Jest to adres niemiecki, który podawany jest przez właściciela firmy jako adres meldunkowy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. To również na niego są adresowane wszystkie przesyłane dokumenty.

Użyczaniem adresu meldunkowego polskim przedsiębiorcom w Niemczech zajmują się firmy takie, jak EuroProfi. To nieoceniona pomoc i wsparcie dla nowo otwieranych firm.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia firmy?

Aby założyć firmę w Niemczech potrzebować będziemy:

 • kopię dowodu osobistego
 • pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej

Zakładając taką firmę, należy pamiętać, że niektóre zawody wymagają tytułu mistrza zatwierdzonego przez Niemiecką Izbę Rzemieślniczą (Handwerkskammer).
Za wykonaną pracę zleceniobiorca musi wystawić rachunek. Należy zwrócić uwagę na obowiązkowe informacje, które powinny znaleźć się na rachunku, aby jego ważność nie podlegała zakwestionowaniu przez innych.
Pamiętaj również, że zgodnie z § 193 VVG od 2005 roku każda osoba mieszkająca w Niemczech podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Zapewniamy ekspresową rejestrację firmy oraz kompleksową obsługę na każdym etapie prowadzenia działalności. Oferujemy pomoc w przygotowaniu wszystkich dokumentów do jej otwarcia w Niemczech, również bez zameldowania na terenie kraju. Możemy być Twoim przedstawicielem, gwarantując stały adres.
Bez względu na formę prawną działalności gospodarczej (spółka, samozatrudnienie- firma jednoosobowa) doradzamy, jak założyć firmę w Niemczech.
Pomagamy w wielu urzędowych formalnościach oraz prowadzeniu firmy na terenie Niemiec.

Podatek od usług budowlanych w Niemczech

Polscy fachowcy budowlani są doceniani na rynku niemieckim. Wielu z nich decyduje się na świadczenie swoich usług na rzecz naszych zachodnich sąsiadów. Jeżeli również Ty chciałbyś podjąć taką współpracę, musisz wiedzieć, jak wyglądają formalności z tym związane.

Podatek budowlany w Niemczech

Podatek budowlany w Niemczech nazywamy Abzugsbesteuerung bei Bauleistungen lub Bauabzugsteuer. Jest to zaliczka na podatek dochodowy w tamtejszym kraju. Wykonując usługi budowlane na terenie Niemiec (również jako polska firma), zleceniodawca ma obowiązek potrącić 15% podatku (Bauabzugsteuer) przy wypłacie wynagrodzenia.
Firma budowlana działająca na terenie Niemiec może starać się o zwolnienie z podatku budowlanego (Freistellungsbescheinigung). Jeśli zleceniodawca potrącił 15% od wystawionej faktury, to jeszcze nie wszystko stracone, możesz starać się o zwrot podatku.

Zwrot podatku budowlanego w Niemczech

Podatek, który został potrącony, to tylko zaliczka, którą możesz odzyskać. W celu uzyskania zwrotu podatku budowlanego w Niemczech, należy złożyć odpowiedni wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego. Jednocześnie konieczne jest dokonanie rejestracji podatkowej i uzyskanie Steuernummer, czyli niemieckiego numeru podatkowego. Ponadto wraz z wnioskiem często trzeba złożyć komplet innych dokumentów, w tym m.in. rachunki, umowy i zestawienie pracowników. Wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeżeli urząd uzna, że nie ma ryzyka wystąpienia w przyszłości zaległości podatkowych.

Nasze biuro pomoże Ci przy uzyskaniu zwolnienia z podatku budowlanego (Freistellung) jak i odzyskaniu nadpłaconego podatku.

Wohngeld – dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Mieszkając w Niemczech i podejmując tam pracę, masz możliwość skorzystania z szerokiej palety świadczeń oraz pomocy ze strony państwa niemieckiego. Skorzystaj ze wsparcia, dzięki któremu zyskasz godne warunki mieszkaniowe. Kto i na jakich warunkach może otrzymać Wohngeld, czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

Co to jest Wohngeld?
To dodatek mieszkaniowy wypłacany przez państwo niemieckie na spółkę z poszczególnymi krajami związkowymi (landami) osobom o niskich zarobkach.  Jego celem jest zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych osobom niezamożnym. Jest on wypłacany jako subwencja (der Zuschuss), co oznacza, iż pieniądze otrzymane w ramach dodatku mieszkaniowego nie muszą zostać zwrócone.

Kiedy przysługuje Wohngeld?
O zasiłek mieszkaniowy można ubiegać się w przypadku, gdy nie jest się w stanie pokryć czynszu mieszkaniowego z własnego budżetu. Świadczenie to dotyczy osób wynajmujących mieszkania lub zamieszkujących mieszkania własnościowe. Prawo do niego ma zarówno rodzina jak i osoba samotna. Niemniej jednak z prawa do otrzymywania Wohngeld wykluczone są następujące osoby:

 • osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (ALG II) oraz socjalny (Sozialgesetzbuch II)
 • osoby pobierające zapomogę „przejściową” (Übergangsgeld) w wysokości zasiłku dla bezrobotnych II(Sozialgesetzbuch VI)
 • osoby pobierające zasiłek w ramach Grundsicherung im Alter oraz niepełnosprawności (Sozialgesetzbuch XII)
 • osoby pobierające zasiłek Lebensunterhalt(Sozialgesetzbuch XII)
 • osoby uczące się zawodu (Auszubildende)
 • osoby odbywające obowiązkową służbę wojskową
 • osoby, których miesięczne dochody netto przekraczają następujące kwoty:
  1. osoba: 870 euro
  2. osoby: 1190 euro
  3. osoby: 1450 euro
  4. osoby: 1900 euro
  5. osób: 2180 euro
  Podane kwoty są kwotami przybliżonymi, bowiem urzędy odliczają określone sumy, o które pomniejszany jest brany pod uwagę dochód, np.: koszty ubezpieczenia i świadczenia rodzinne. Kwoty powstałe ze zobowiązania do łożenia na dziecko lub inną osobę (czy dana kwota w całości może zostać odliczona od dochodu, który jest brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego, zależy od jej wysokości i jest wyszczególniona w decyzji o Wohngeld)

Kiedy należy złożyć wniosek?
Wohngeld przyznawany jest od pierwszego dnia miesiąca, co oznacza to, że jeśli wniosek złożysz w połowie miesiąca, to zasiłek otrzymasz dopiero pierwszego dnia miesiąca kolejnego. Przyznawany jest on najczęściej na okres 12 miesięcy. Po upływie tego terminu musisz na nowo złożyć wniosek, najlepiej na 2 miesiące przed zakończeniem poprzedniego, by nie doszło do przerwy w jego wypłacie.

Pomożemy Ci w wypełnieniu i złożeniu wniosku o Wohngeld. Wykorzystaj możliwości, które Ci przysługują.

Jak zaoszczędzić w Niemczech na podatku?

Wśród najczęściej pojawiających się pytań od naszych klientów są te, które dotyczą oszczędności podatkowych. Jak płacić podatki i jednocześnie zadbać odpowiednio o swój budżet?

Nasi eksperci doradzą Ci, jak zaoszczędzić pieniądze w postaci ulg podatkowych! Nie każdy ma świadomość, że ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe, mieszkania, niezdolności do pracy, emerytalne (z dofinansowaniem od państwa niemieckiego), firmy i od odpowiedzialności cywilnej można odpisywać od dochodu i przez to pomniejszyć podatki.

Dlaczego płacimy podatki, a nie zabezpieczamy naszej przyszłości oraz zdolności do pracy?

Każdy zatrudniony w Niemczech pracownik (Angestellter) ma prawo do renty zakładowej „betriebliche Altersvorsorge (baV)”. Dzięki tej rencie oszczędzasz na składkach socjalnych, które są odprowadzane od Twojej wypłaty (udział pracobiorcy to ok. 20% od wynagrodzenia brutto) oraz podatku (ok. 30% od wynagrodzenia brutto). W zamian za to odkładane są pieniądze na prywatną rentę. Ta forma oszczędzania umożliwia przejście na wcześniejszą emeryturę bez strat pieniężnych. Ustawowy wiek emerytalny w Niemczech to 67 lat, niezależnie od płci.

Pomożemy Ci w uzyskaniu ulg podatkowych i zabezpieczeniu Twojej przyszłości. Analizując Twoją sytuację, zaproponujemy najlepsze rozwiązanie, dzięki któremu Twój budżet się wyraźnie zwiększy.

Kindergeld – zasilek rodzinny w Niemczech

W Niemczech na każde dziecko wypłacany jest zasiłek rodzinny (Kindergeld) niezależnie od wysokości dochodów rodziców. To forma wsparcia od państwa dla rodzin, aby zapewnić młodym ludziom lepsze warunki do rozwoju i edukacji. Również Polacy mieszkający i zatrudnieni w Niemczech mogą ubiegać się o Kindergeld. 

Jaka jest wysokość Kindergeld?

Każdego roku kwota zasiłku rodzinnego wzrasta. W 2019 został on powiększony o 2 euro w stosunku do roku poprzedniego, wyniósł on więc:

204 euro na pierwsze i drugie dziecko

210 euro na trzecie dziecko

235 euro na każde kolejne dziecko

Wysokość zasiłku warunkuje więc liczba posiadanych dzieci, a nie wysokość dochodów rodziny.

Czy każdy może ubiegać się o zasiłek rodzinny w Niemczech?

O Kindergeld mogą ubiegać się rodzice, których dzieci przebywają nie tylko w Niemczech, ale też w Polsce. Zasiłek przysługuje na każde dziecko uczące się lub studiujące, które nie ukończyło 25. roku życia. Istnieje ponadto możliwość otrzymania Kindergeld na dzieci przysposobione i dzieci współmałżonka.

Brak meldunku z dzieckiem w Niemczech nie pozbawia Cię szansy na uzyskanie zasiłku. Możesz złożyć wniosek o Kindergeld, a Twoja sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie. Wnioskodawca musi być jednak osobą zameldowaną na terenie Niemiec, legalnie zatrudnioną lub prowadzącą działalność gospodarczą (Gewerbe). Ważne jest również, aby składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane w Niemczech. Jeżeli są odprowadzane w Polsce, Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) może odrzucić wniosek.

Pomożemy Ci wypełnić i złożyć wniosek o Kindergeld. Czas oczekiwania na decyzję jest uzależniony od kilku czynników, w tym m.in. sprawności komunikacji z Familienkasse i kompletności wszystkich niezbędnych dokumentów. Dzięki naszemu wsparciu nawet w problemowych sytuacjach Twoja szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku jest znacznie większa, jak też czas oczekiwania na decyzję maksymalnie krótki. 

Przeprowadzka do Niemiec – Formalnosci oraz niezbedne informacje

Zdecydowali się Państwo na przeprowadzkę do Niemiec? 

Wyjazd za granicę pociąga ze sobą wiele zmian oraz mnóstwo formalności, które są niezbędne do życia w danym kraju- zameldowanie, znalezienie pracy oraz szkoły dla dziecka, otworzenie konta w banku oraz mnóstwo wniosków do wypełnienia. Co muszę zrobić ? Od czego mam zacząć?

EURO Profi oferuje Państwu  bezpłatne doradztwo oraz zapoznanie się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi mieszkania na terenie Niemiec.

Pomagamy w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Niemiec, również z możliwością zameldowania na adres naszego biura, dobraniu niezbednych ubezpieczen, tłumaczeniu wniosków i dokumentów, znalezieniu pracy.

Podatek budowlany w Niemczech – Bauabzugssteuer

BAUABZUGSSTEUER to tzw. podatek od usług budowlanych.
Wynosi 15% od wartości usługi budowlanej i zostaje pobierany przez zleceniodawce z kwoty wystawionej faktury oraz odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego.
Podatek zostaje zaliczony na poczet zobowiązań podatkowych wykonawcy prowadzącego działalności budowlane w Niemczech.
Zwolnione z podatku są osoby, które uzyskały z urzędu skarbowego zaświadczenie – Freistellungsbescheinigung lub jeżeli wartość ich usług w całym roku kalendarzowym nie przekroczy 5.000€

Podatek budowlany dotyczy wszystkich firm budowlanych (również zagranicznych), które świadczą swoje usługi na terenie Niemiec, na rzecz przedsiębiorców lub instytucji publicznych.

Za pomocą naszego biura możecie Państwo złożyć wniosek na zwolnienie z podatku budowlanego.

Elterngeld – zapomoga rodzicielska w Niemczech

Elterngeld to zapomoga rodzicielska, wprowadzona w 2007 r., która zastąpiła Erziehungsgeld. Prawo do niej mają ojcowie i matki, którzy po narodzinach dziecka przestają pracować, aby się nim opiekować.

O zasiłek mogą się ubiegać małżeństwa jak też samotne matki.
Przez jak długi okres wypłacany jest Elterngeld?

Zapomogę rodzicielską (Elterngeld) można pobierać do dwunastu miesięcy. Jeżeli także drugi rodzic rezygnuje z pracy na rzecz wychowania na co najmniej dwa miesiące, to można okres ten przedłużyć o kolejne dwa miesiące. Najdłużej można więc otrzymywać zapomogę przez 14 miesięcy.

Poza tym istnieje możliwość rozdzielenia wyliczonych pieniędzy na dłuższy okres czasu (jedna osoba może otrzymywać połowę zapomogi przez 24 miesiące).

Co z samotnie wychowującymi matkami?
Samotne matki otrzymują Elterngeld przez 14 miesięcy.

Ile Elterngeld mi się należy?

Zapomoga obliczana jest na podstawie dochodu, zazwyczaj jest to 67 % poprzedniego zarobku. Kwota minimalna wynosi 300€ miesięcznie, górna granica wynosi 1800€.
Dotyczy to też osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
Osoby zarabiające mniej niż 1000 euro mają prawo do zasiłku nawet w wysokości 100% zarobków.

Czy czasie otrzymywania zapomogi mogę pracować?
Tak, ale tylko na pół etatu to do 30h tygodniowo.
Pracując więcej, traci się prawo do zasiłku.

Czy osoby bezrobotne i studenci mają prawo do Elterngeld?
Tak, otrzymują bowiem wtedy kwotę minimalną, czyli 300€ miesięcznie.

Rejestracja firmy w Niemczech – Gewerby

Oferujemy Panstwu pomoc w przygotowaniu wszystkich dokumentow do otwarcia dzialalnosci gospodarczej w Niemczech (Gewerby) rowniez bez zameldowania na terenie kraju. Nasze biuro moze byc przedstawicielem Panstwa firmy, gwarantujac staly adres.
Bez względu na formę prawną działalności gospodarczej (spółka, samozatrudnienie- firma jednoosobowa) doradzamy jak założyć firmę w Niemczech.
Pomagamy w wielu urzędowych formalnościach oraz prowadzeniu firmy na terenie Niemiec.
Jakie dokumenty sa potrzebne do zalozenia firmy?

 • kopia dowodu osobistego
 • pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej

Zakładając taką firmę należy pamiętać, że niektóre zawody wymagają tytułu mistrza zatwierdzonego przez Niemiecką Izbę Rzemiesliniczą (Handwerkskammer).
Za wykonaną pracę zleceniobiorca musi wystawić rachunek. Należy zwrócić uwagę na obowiązkowe informacje, które powinny znaleźć się na rachunku aby jego ważność nie podlegała zakwestionowaniu przez innych.
Zgodnie z § 193 VVG od 2005 roku każda osoba mieszkająca w Niemczech podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Otwierajac firme nalezy pamietac, iz niewiedza oraz nieznajomość prawa tak samo podlegają karze .
Expresowa rejestracja firmy bez problemow oraz kompleksowa usluga biurowa i ksiegowosc.

Pracujesz w Niemczech na umowę o pracę? Należy Ci się renta zakładowa!

Pracujesz w Niemczech na umowę o pracę? Należy Ci się renta zakładowa! 

Betriebliche Altersvorsorge, czyli renta zakładowa to nieopodatkowana forma oszczędności przy zatrudnieniu. Pracownik oszczędza na podatku i składkach socjalnych tym samym oszczędzając na emeryturę (nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów).
Za pośrednictwem naszego biura mogą Państwo złożyć bezpłatny wniosek na rentę zakładową.

Ubezpieczenia w Niemczech

Nasze biuro oferuje Państwu szeroki wachlarz ubezpieczeń

-          Ubezpieczenia zdrowotne: ubezpieczenia prywatne i ubezpieczenia państwowe już od

160 € miesiecznie, bez nadpłaty składek wstecz, bez badań lekarskich, bez wkładu własnego, zarówno dla całych rodzin, jak i osób prowadzących działalnośc gospodarczą, obowiązujące we wszystkich krajach Unii Europejskiej
-          Ubezpieczenia wypadkowe- zabezpieczające Ciebie i Twoją rodzine od skutków nieszcześliwych wypadków, gwarantujące Tobie i Twojej rodzinie zabezpieczenie finansowowe w razie Twojej niezdolności do pracy, ważne przez 24 godziny na dobę na całym świecie, dające Tobie ochrone nie tylko w miejscu pracy, ale równiez w czasie wolnym bądź w drodze do Polski
-          Ubezpieczenia emerytalne: z dofinansowaniem od Państwa (154 € dla każdego, 300 € na dziecko urodzone po 01.01.2008, 185 EUR na dziecko urodzone przed 01.01.2008), z możliwością zwiekszania/zmniejszania składek, z korzyściami podatkowymi,
-          Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prywatne i dla firm: pokrywające koszty szkód wyrządzonych przez Ciebie bądz członków Twojej rodziny zarówno w życiu prywatnym jak i w pracy
-          Ubezpieczenia prawnicze: pokrywające koszty prawnika
-      Ubezpieczenia aut - uwzględniające również zniżki z Polski

Zgłoś sie do nas, a wyliczymy dla Ciebie indywidualną oferte, dostosowaną do Twoich możliwości i potrzeb. Doradzimy jakie ubezpieczenie wybrać, jakie ubezpieczenie można odliczyć od podatku i jakie ubezpieczenie będzie najkorzystniejsze dla Ciebie i Twojej rodziny.

Unfallversicherung- Ubezpieczenie na skutek nieszczesliwych wypadkow

Ubezpieczenie wypadkowe (Unfallversicherung) juz od 30€ miesiecznie!
Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Aby dowiedzieć się więcej, bez żadnych zobowiązań, po prostu zostaw nam swoje dane kontaktowe – zadzwonimy w dogodnym dla Ciebie momencie.

Ubezpieczenie Emerytalne w Niemczech

Ubezpieczenie Emerytalne w Niemczech

Jakie świadczenia otrzymam uzyskując wiek emerytalny? Czy będzie stać mnie na utrzymanie dotychczasowego standardu życia? Takie pytania powinien zadać sobie każdy z nas pracujący w Niemczech. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech (Selbstständige) nie mają obowiązku odprowadzania comiesięcznych składek emerytalnych do Deutsche Rentenversicherung przez co nie mają prawa do niemieckiej państwowej emerytury. Osoby prowadzące działalność gospodarczą o odpowiednie zabezpieczenie swojej przyszłości finansowej muszą zadbać sami.

Prywatna emerytura - dlaczego się opłaca?

Czy wiesz, że za każde 200 €, które wpłacisz do państwowej kasy emerytalnej (Deutsche Rentenversicherung) otrzymasz 1 € emerytury?

Za każde 200 € wpłacone na konto Twojego prywatnego ubezpieczenia emerytalnego,

zawartego w Euro Profi otrzymasz minimalnie 200 € plus odsetki!

O wysokości składek klient decyduje indywidualnie w zależności od swoich możliwości.

  

Zalety prywatnego ubezpieczenia emerytalnego:  

 • możliwość wcześniejszego wypłacenia kapitału
 • zwiększanie/zmniejszanie składek
 • zawieszanie płacenia nie zrywając umowy

Co stanie się z wpłaconym kapitałem, jeśli wrócę do Polski?
-> Po określonym czasie można wypłacić wypracowany kapitał.
A co jeśli nie dożyje emerytury?
-> Cały wypracowany kapitał zostanie przekazany osobom wskazanym w ubezpieczeniu.

Aby dowiedzieć się więcej, bez żadnych zobowiązań, po prostu zostaw nam swoje dane kontaktowe  zadzwonimy w dogodnym dla Ciebie momencie.  

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w kasie chorych, czyli freiwillige Krankenversicherung

Każda osoba, która zamelduje się na terenie Niemiec zobowiązana jest do ubezpieczenia zdrowotnego.

Pracując w Niemczech pracodawca płaci za nasze ubezpieczenie dopiero w momencie, kiedy zarabiamy powyżej 450 euro.
Poniżej tej sumy powinniśmy sami dobrowolnie ubezpieczyć się w kasie chorych i sami opłacać składki w wysokości ok. 160 euro miesięcznie.
To ubezpieczenie różni się od ubezpieczenia prywatnego tym, iż dzieci są także doubezpieczone, natomiast w ubezpieczeniu prywatnym trzeba ubezpieczyć wszystkich osobno.
Nowo przybyli do Niemiec muszą mieć z polskiego ZUSu druk E 104 (jest to druk o ciągłości ubezpieczenia w Polsce.)

Także Ci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą (Gewerbe) mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w państwowej ubezpieczalni.
Opłaca się to wtedy, kiedy mamy rodzinę, gdyż także ona może zostać doubezpieczona.
W tym przypadku nie płaci się stałej kwoty, tylko ok. 14,6 % od zarobków.Osoby, które nie są ubezpieczone dłużej niż 3 miesiące (w Niemczech lub Polsce) mogą ubezpieczyć się tylko prywatnie.

Zadzwoń, a my pomożemy dobrać najkorzystniejsze dla Państwa ubezpieczenie!

Ubezpieczenie zdrowotne (obowiązkowe)

Od 01.09.2009 roku istnieje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich osób mieszkających w Niemczech. Jeżeli zawarcie ubezpieczenia ma miejsce później niż w przeciągu miesiąca od momentu obowiązku jego zawarcia, są Państwo zobowiązani do uregulowania zaległych składek! (§193 VVG).

Ubezpieczenie zdrowotne powinno być pierwszą sprawą do załatwienia dla osób wybierających się do Niemiec. Leki, lekarze i szpitale są bardzo drogie, dlatego trzeba upewnić się, że ubezpieczenie pokryje koszty leczenia w przypadku choroby i nagłych przypadków. 

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (private Krankenversicherung) przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą jak i również prawników, lekarzy i osób pracujących na stanowiskach urzędniczych. Prywatnie mogą ubezpieczyć się również osoby zatrudnione na umowę o pracę (tylko w przypadku, jeśli zarabiają rocznie powyżej 54.900 Euro Brutto). Ubezpieczenie prywatne oferuje szerszy zakres ubezpieczeń (również świadczeń stomatologicznych), status pacjenta prywatnego, dowolny wybór lekarzy i szpitali,
Nasze biuro oferuje Państwu najkorzystniejsze ubezpieczenia prywatne

 • Bez nadpłaty zaległych składek
 • Bez konieczności badania lekarskiego
 • Bez wkładu własnego
 • Gwarantowana stabilność składki
 • 100% koszty koniecznego leczenia (ambulatoryjnie lub w szpitalu)
 • 100 % koszty usług stomatologicznych
 • Ważne przez 24h we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne (gesetzliche Krankenversicherung)jest dla wszystkich pracowników, których dochód wynosi 4.575 Euro brutto miesięcznie, studentów uczelni państwowych i uznanych przez państwo, do ukończenia 14-tego semestru lub 30 lat (z pewnymi wyjątkami), osoby odbywające staże lub uczące się w szkole średnie, emerytów, którzy przez ostatnią połowę życia zawodowego korzystali z państwowego systemu ubezpieczeń lub byli ubezpieczeni jako członkowie rodziny oraz bezrobotnych otrzymujących zasiłki (z niektórymi wyjątkami).

Wysokość składki w ubezpieczalniach państwowych wynosi 15,5 % naszego miesięcznego dochodu brutto. To znaczy, że im więcej zarobimy tym wyższa składka zostanie pobrana z naszej pensji. Posiadając państwowe ubezpieczenie zdrowotne mamy możliwość w ramach opłacanej przez nas składki dołączyć do swojego ubezpieczenia członków swojej rodziny. Nie ma to wpływu na wysokość składki. Osoby prowadzące własną firmę lub wykonujące tzw. wolny zawód w Niemczech mają prawo dobrowolnie ubezpieczyć się w państwowej kasie chorych. Przed zdecydowaniem się na społeczne ubezpieczenie w Niemczech dobrze jest wcześniej porównać świadczenia i ceny w prywatnych ubezpieczalniach.

Zakres świadczeń medycznych państwowego ubezpieczenia zdrowotnego jest ustalony ustawowo, dlatego w każdej z ponad 200 niemieckich kas chorych (AOK, DAK, BEK, BKK i KKH,...) jest taki sam. Od 01.01.2009 również stawki ubezpieczeniowe w każdej kasie chorych są identyczne.

Przygotujemy dla Państwa bezpłatną ofertę ubezpieczenia zdrowotnego prywatnego oraz państwowego.