Zmiany od 01.01.2020 w Niemczech

Każdy kolejny rok przynosi zmiany, również podatkowe. Ponadto jest to szansa także na wyższe zarobki, co jest następstwem podwyższenia płacy minimalnej. Jeżeli pracujesz w Niemczech, to powinieneś wiedzieć, jakie zasady będą obowiązywały w najbliższych 12 miesiącach. Pojawiły się nowe regulacje prawne, do których Polacy pracujący u zachodnich sąsiadów muszą się dostosować. Czy będą one dla Ciebie korzystne? Sprawdzamy.

Wyższa kwota wolna od podatku

Jest to nieunikniony wzrost, który pojawia się zawsze z początkiem kolejnego roku. Kwota wolna od podatku w 2020 roku będzie wyższa, niż w roku ubiegłym. Dla osób, które rozliczają się indywidualnie, obowiązuje już stawka 9.408 euro, co jest o 240 euro więcej, niż w 2019 roku. Ponadto wyższa będzie kwota wolna od podatku na dzieci. Od 1 stycznia 2020 roku to 5.172 euro na dziecko.

Wzrost możemy obserwować też w limitach dotyczących ubezpieczeń emerytalnych oraz na wypadek utraty pracy. Na wschodzie wzrosło ono do 6.450 euro, z kolei na zachodzie do 6.900 euro.

Większa płaca minimalna

Podobnie jak kwota wolna od podatku, również płaca minimalna co roku wzrasta. Nie będzie inaczej też w 2020 roku. W 2019 roku w Niemczech najmniej można było zarobić 9,19 euro za godzinę. Od stycznia tego roku kwota ta będzie wyższa o 0,16 euro i wyniesie 9,35 euro za godzinę. Podwyżki dotyczą też zawodów, które mają własne, ustalone indywidualnie płace minimalne. Jest tak m.in. w przypadku pielęgniarek, które na wschodzie też będą zarabiać najmniej 10,85 euro, a na zachodzie 11,35 euro. Jest to wzrost aż o 0,30 euro.

Świadczenia na dzieci również w górę

Zwiększy się nie tylko płaca minimalna, ale też świadczenia socjalne, które również przysługują Polakom pracującym w Niemczech. Kindergeld w tym roku będzie wynosił odpowiednio:

  • 204 euro na pierwsze i drugie dziecko
  • 210 euro na trzecie dziecko
  • 235 euro na każde kolejne dziecko

Nowe zasady przyznawania Kinderzuschlag

Kinderzuschlag jest świadczeniem dla dzieci, których rodzice osiągają niskie dochody. Dotychczas mogli się o niego ubiegać rodzice, spełniający konkretny warunek, z najniższymi dochodami. Od stycznia 2020 roku na wsparcie mogą liczyć pary rodzicielskie o miesięcznych dochodach 900 euro i osoby samotnie wychowujące dzieci, których dochody nie przekraczają 600 euro. Zdecydowano również, że model naliczania zasiłku od tego roku będzie bardziej elastyczny. Rodzina, która w ubiegłym roku miała dochody niewiele wyższe od minimalnych, nie otrzymywała Kinderzuschlag. Teraz ma prawo do tego świadczenia. Wypłacane będzie ono według zasady, im wyższe dochody, tym niższa kwota dodatku.

Zmiany wprowadzane są również w ciągu roku. Aby poprawnie się rozliczyć, konieczna jest ich znajomość, co wymaga bieżącego monitorowania prawa podatkowego i rynku pracy w Niemczech. Nasze biuro EuroProfi pomoże Ci nie tylko w rozliczeniu, ale też udzieli wsparcia w przypadku możliwości ubiegania się o dodatkowe świadczenia.