Podatek budowlany 15%. Czy możesz go uniknąć?

Podatek budowlany w wysokości 15% to inaczej podatek od usług budowlanych. Nazywany jest w Niemczech „Bauabzugsteuer” lub „Abzugsbesteuerung bei Bauleistungen”. Jak sama nazwa wskazuje, jest to podatek, który płacą firmy z branży budowlanej. Nierzadko jest utożsamiany z podatkiem VAT, podczas gdy w rzeczywistości nie ma z nim żadnego związku. Czy można nie płacić tego podatku? Czy istnieje szansa na jego odzyskanie, jeżeli już został potrącony?

Potrącony podatek budowlany w Niemczech nie przepada!

Podatek budowlany w Niemczech 15% jest tylko zaliczką na podatek dochodowy. Jeżeli świadczysz usługi budowlane na rzecz innej firmy w Niemczech lub osoby prywatnej, to potrącane jest 15% kwoty, na jaką wystawiona zostaje faktura. Odprowadzany jest on do właściwego niemieckiego urzędu skarbowego. Zatem z faktury na 100 000 euro 15 000 euro stanowi podatek Bauabzugsteuer, który trafia do konkretnego urzędu skarbowego zgodnie z siedzibą firmy.

Jak już wiadomo, podatek budowlany jest tylko zaliczką i można go odzyskać. W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu skarbowego w Niemczech. Oprócz tego obowiązkowa jest rejestracja podatkowa, na podstawie której uzyskuje się niemiecki numer podatkowy. Formalności uzupełnia skompletowanie i przedłożenie wielu niezbędnych dokumentów, w tym rachunków i umów. W całości podatek może zostać zwrócony tylko po bardzo skrupulatnej analizie niemieckiego urzędu, który może stwierdzić, że zostały spełnione wszystkie obowiązki podatkowe. Trzeba jednak pamiętać o terminach. O zwrot podatku możesz wystąpić tylko do końca drugiego roku, licząc od końca roku, w którym to został potrącony.

Zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech. Tak, to możliwe!

Firma budowlana może ubiegać się o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech, nazywamy tę czynność „Freistellungsbescheinigung”. Nie ma przy tym znaczenia, czy zleceniodawca firmy budowlanej również posiada takie zwolnienie, każda firma ubiega się o nie indywidualnie dla siebie. Aby je otrzymać, konieczna jest rejestracja podatkowa w Niemczech. Przedsiębiorca musi też złożyć odpowiedni wniosek w celu uzyskania takiego zwolnienia. Może się okazać, że niezbędne będzie złożenie też dodatkowych dokumentów, jak faktury czy konkretne umowy. Urzędy skarbowe w Niemczech, które obsługują polskie firmy to: urząd w Hameln, Oranienburgu, Cottbus i Nördlingen – Außenstelle Donauwörth.

Pierwsze zwolnienie nie jest udzielane na czas nieokreślony, a zazwyczaj na 3 miesiące. Po upływie tego czasu można je przedłużyć, przedkładając w urzędzie ponownie wskazane przez niego dokumenty. Najczęściej firma otrzymuje je na kolejne 12 miesięcy.

Podatek budowlany w Niemczech 15% ma na celu zapobieganie wykonywaniu nielegalnych prac budowlanych, jednocześnie też zmusza zagraniczne, w tym polskie, firmy do kontaktu z niemieckim urzędem skarbowym. Dzięki temu ma on nad nimi większą kontrolę. Chcąc otrzymać zwolnienie z tego podatku, konieczne jest dopełnienie wielu formalności, dlatego też wielu przedsiębiorców nie decyduje się na tę procedurę.