Elterngeld

Mieszkasz i pracujesz w Niemczech? Spodziewasz się dziecka i chcesz poświęcić się jego wychowaniu? Przysługują Ci dodatkowe przywileje!

Elterngeld to forma zapomogi rodzicielskiej obowiązującej od 2007 roku. Jest to forma świadczeń przyznawana dla matek i ojców, którzy po narodzinach dziecka rezygnują ze swojej dotychczasowej pracy, poświęcając się opiece rodzicielskiej. Kto może ubiegać się o Elterngeld?

 • Osoby będące w związku małżeńskim
 • Samotne matki

Elterngeld jest wypłacany rodzicom przez okres 12 miesięcy. Istnieje jednak możliwości wydłużenia tego czasu w przypadku, jeżeli jeden z rodziców po upływie ustalonego okresu zechce zrezygnować z pracy na minimum 2 miesiące. Oznacza to, że maksymalny czas pobierania Elterngeld wynosi 14 miesięcy, co dotyczy również matek samotnie wychowujących dziecko.

Pomagamy rodzicom w przygotowaniu wniosku o Elterngeld, udzielamy porad i wsparcia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Wniosek Elterngeld (Niemcy) przysługuje przede wszystkim świeżo upieczonym rodzicom. Przyznawany jest w pierwszym roku życia dziecka. Dzięki jego wykorzystaniu opiekunowie mogą spędzić więcej czasu z maluchem i nie muszą martwić się o finanse. Zasiłek ten przysługuje, jeśli przed narodzinami dziecka kobieta pracowała w Niemczech lub jej partner wciąż pracuje po urodzeniu. Co ważne, obecnie można zdobyć wniosek w języku polskim. Sprawia to, że wypełnienie go jest łatwiejsze dla osób, które nie znają w wystarczającym stopniu języka niemieckiego. Wymagane są jednak pewne dokumenty, takie jak: dowód meldunku, Verdienstbescheinigung, czyli zaświadczenie o zarobkach oraz akt urodzenia. Sam wniosek Elterngeld (Niemcy) musi być podpisany przez oboje rodziców, a także złożony w wersji papierowej. Świadczenie można otrzymać na 3 miesiące wstecz, dlatego jeśli chcą Państwo ubiegać się o jego przyznanie, lepiej nie zwlekać z decyzją.

Elterngeld dla dzieci urodzonych w Polsce — czy przysługuje?

Elterngeld dla dzieci urodzonych w Polsce jak najbardziej przysługuje. Muszą zostać jednak spełnione wspomniane warunki. Należy podkreślić, że domowym ogniskiem osoby ubiegającej się o zasiłek powinny być Niemcy. Można je uznać za centrum życia, gdy dany człowiek przebywa na terenie kraju przez minimum 183 dni. Co więcej, o świadczenie mogą się również ubiegać osoby oczekujące na adopcję czy wychowujące dziecko partnerki/partnera. W niektórych przypadkach zasiłek może być wypłacany nawet krewnym dziecka do trzeciego stopnia, tj. wujkom czy ciociom. Są to skomplikowane sytuacje, dlatego też w każdej zawiłości pomagamy naszym klientom wypełnić wnioski i złożyć stosowną dokumentację, by uzyskać świadczenie. Zasiłek Elterngeld (Niemcy) wypłacany jest w różnych wysokościach. Kwota zależy od dochodu, jaki uzyskiwała osoba ubiegająca się o świadczenie. Jest to liczone według średniej dochodów z ostatniego roku. Gdy średnia wartość dochodu nie przekracza 1200€, wówczas Elterngeld dla dzieci urodzonych w Polsce wyniesie 67%. Większe dochody sprawiają, że wartość zasiłku się zmniejsza. Zgłaszając się do nas, uzyskają Państwo nie tylko wsparcie przy wypełnianiu wniosku, a także przy wyliczaniu średniej wartości świadczenia. Minimalna kwota zasiłku wynosi 300€, natomiast maksymalna 1800€.

 

Ile wynosi Elterngeld dla dzieci urodzonych w Polsce?

Wysokość zasiłku Elterngeld determinowana jest wysokością utraconego dochodu rodziców. Jego minimalna kwota wynosi 300 euro, maksymalna zaś 1800 euro miesięcznie. Wartość ta zależy od wysokości zarobków, jakie rodzice otrzymywali na 12 miesięcy przed narodzinami dziecka. Mogą oni otrzymać w ramach niemieckiego zasiłku Elterngeld:

 • 100% poprzednich zarobków, jeśli pensja rodziców wynosiła mniej niż 1000 euro,
 • 67% wysokości poprzednich zarobków, jeśli zarabiali oni od 1000 do 1200 euro,
 • 67 do 65% poprzednich zarobków, jeśli rodzice zarabiali od 1200 do 1240 euro,
 • 65% poprzednich zarobków, jeżeli wynagrodzenie rodziców wynosiło więcej niż 1240 euro.

Wysokość przyznanego zasiłku nie może przekroczyć 1800 euro miesięcznie.

Warto zwrócić uwagę na to, że rodziny wychowujące minimum dwoje małych dzieci, mogą dodatkowo liczyć na zwiększenie zasiłku o 10% lub o 75 euro. Ten dodatek jest wypłacany, gdy:

 • przynajmniej jedno z dzieci ma mniej niż 36 miesięcy,
 • co najmniej dwoje dzieci ma mniej niż 6 lat,
 • minimum jedno dziecko ma mniej niż 14 lat i orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeśli podczas jednego porodu przyjdą na świat bliźniaki, trojaczki lub więcej dzieci, rodzice mogą otrzymać dodatkowe 300 euro na każde dziecko.

By otrzymać Elterngeld, złóż odpowiednie dokumenty

Mając prawo do niemieckiego zasiłku Elterngeld, należy złożyć odpowiednie dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka lub świadectwo urodzenia, które wystawił szpital lub położna,
 • kserokopię dowodu osobistego jednego lub obydwojga rodziców,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów z ostatnich 12 miesięcy,
 • dokumenty potwierdzające wysokość ewentualnych dochodów uzyskiwanych w Polsce,
 • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgodę pracodawcy na udzielenie urlopu wychowawczego.

Warto pamiętać, że jeśli świadczenie Elterngeld w Niemczech wypłacane jest osobie, która przebywa w Polsce, od kwoty tego świadczenia odejmowana jest kwota zasiłków przyznanych z tego tytułu w Polsce. Oczywiście, jeśli rodzic korzysta z takiego wsparcia.

Wniosek o Elterngeld (Niemcy) — dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy?

Realizacja wniosku Elterngeld (Niemcy) może okazać się trudna, szczególnie gdy nie zna się języka oraz niemieckiego prawa. Dlatego właśnie nasze biuro EuroProfi pomaga w wypełnianiu wszelkich dokumentów. Cieszymy się wieloletnim doświadczeniem oraz zaufaniem klientów. Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, starając się dotrzymać wszelkich terminów, a także zapewnić jak najszybsze dopełnienie formalności. Uwzględniamy ponadto wszelkie zmienne w przypadku każdej osoby ubiegającej się o zasiłek, co pozwala nam uzyskać dla nich najwyższe świadczenia. Na pierwszym miejscu stawiamy naszych klientów, dlatego warto skorzystać z naszych usług. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami EuroProfi. Wyczerpująco odpowiemy na wszelkie pytania, a także udzielimy wskazówek.