Elterngeld

Mieszkasz i pracujesz w Niemczech? Spodziewasz się dziecka i chcesz poświęcić się jego wychowaniu? Przysługują Ci dodatkowe przywileje!

Elterngeld to forma zapomogi rodzicielskiej obowiązującej od 2007 roku. Jest to forma świadczeń przyznawana dla matek i ojców, którzy po narodzinach dziecka rezygnują ze swojej dotychczasowej pracy, poświęcając się opiece rodzicielskiej. Kto może ubiegać się o Elterngeld?

  • Osoby będące w związku małżeńskim
  • Samotne matki

Elterngeld jest wypłacany rodzicom przez okres 12 miesięcy. Istnieje jednak możliwości wydłużenia tego czasu w przypadku, jeżeli jeden z rodziców po upływie ustalonego okresu zechce zrezygnować z pracy na minimum 2 miesiące. Oznacza to, że maksymalny czas pobierania Elterngeld wynosi 14 miesięcy, co dotyczy również matek samotnie wychowujących dziecko.

Pomagamy rodzicom w przygotowaniu wniosku o Elterngeld, udzielamy porad i wsparcia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.