Wohngeld – dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Mieszkając w Niemczech i podejmując tam pracę, masz możliwość skorzystania z szerokiej palety świadczeń oraz pomocy ze strony państwa niemieckiego. Skorzystaj ze wsparcia, dzięki któremu zyskasz godne warunki mieszkaniowe. Kto i na jakich warunkach może otrzymać Wohngeld, czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech?

Co to jest Wohngeld?
To dodatek mieszkaniowy wypłacany przez państwo niemieckie na spółkę z poszczególnymi krajami związkowymi (landami) osobom o niskich zarobkach.  Jego celem jest zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych osobom niezamożnym. Jest on wypłacany jako subwencja (der Zuschuss), co oznacza, iż pieniądze otrzymane w ramach dodatku mieszkaniowego nie muszą zostać zwrócone.

Kiedy przysługuje Wohngeld?
O zasiłek mieszkaniowy można ubiegać się w przypadku, gdy nie jest się w stanie pokryć czynszu mieszkaniowego z własnego budżetu. Świadczenie to dotyczy osób wynajmujących mieszkania lub zamieszkujących mieszkania własnościowe. Prawo do niego ma zarówno rodzina jak i osoba samotna. Niemniej jednak z prawa do otrzymywania Wohngeld wykluczone są następujące osoby:

 • osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (ALG II) oraz socjalny (Sozialgesetzbuch II)
 • osoby pobierające zapomogę „przejściową” (Übergangsgeld) w wysokości zasiłku dla bezrobotnych II(Sozialgesetzbuch VI)
 • osoby pobierające zasiłek w ramach Grundsicherung im Alter oraz niepełnosprawności (Sozialgesetzbuch XII)
 • osoby pobierające zasiłek Lebensunterhalt(Sozialgesetzbuch XII)
 • osoby uczące się zawodu (Auszubildende)
 • osoby odbywające obowiązkową służbę wojskową
 • osoby, których miesięczne dochody netto przekraczają następujące kwoty:
  1. osoba: 870 euro
  2. osoby: 1190 euro
  3. osoby: 1450 euro
  4. osoby: 1900 euro
  5. osób: 2180 euro
  Podane kwoty są kwotami przybliżonymi, bowiem urzędy odliczają określone sumy, o które pomniejszany jest brany pod uwagę dochód, np.: koszty ubezpieczenia i świadczenia rodzinne. Kwoty powstałe ze zobowiązania do łożenia na dziecko lub inną osobę (czy dana kwota w całości może zostać odliczona od dochodu, który jest brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego, zależy od jej wysokości i jest wyszczególniona w decyzji o Wohngeld)

Kiedy należy złożyć wniosek?
Wohngeld przyznawany jest od pierwszego dnia miesiąca, co oznacza to, że jeśli wniosek złożysz w połowie miesiąca, to zasiłek otrzymasz dopiero pierwszego dnia miesiąca kolejnego. Przyznawany jest on najczęściej na okres 12 miesięcy. Po upływie tego terminu musisz na nowo złożyć wniosek, najlepiej na 2 miesiące przed zakończeniem poprzedniego, by nie doszło do przerwy w jego wypłacie.

Pomożemy Ci w wypełnieniu i złożeniu wniosku o Wohngeld. Wykorzystaj możliwości, które Ci przysługują.