Wyjazd do pracy do Niemiec w czasach koronawirusa. Czy to możliwe?

Sytuacja, w której jesteśmy, wymusiła na nas wszystkich zmianę swoich nawyków i codzienności. Dla wielu pandemia oznacza konieczność powrotu do swojego kraju, rezygnację z pracy lub jej utratę, dla innych znacznie więcej pracy z uwzględnieniem nowych zasad bezpieczeństwa. Nie inaczej jest z Polakami, którzy pracują lub planują podjąć pracę w Niemczech, prowadzą Gewerbe lub współpracują z niemieckimi kontrahentami. Jeżeli jesteś wśród tych osób, powinieneś wiedzieć, jaką masz szansę na wjazd do kraju naszych zachodnich sąsiadów.

Problemy z wjazdem do Niemiec

Podobnie jak inne kraje, również Niemcy wprowadzili obostrzenia, które zdecydowanie ograniczają wjazd do tego kraju. Już w marcu rząd niemiecki zamknął granice. Od tego czasu nie każdy może bez żadnych dodatkowych nakazów dostać się do Niemiec. A jak jest z Polakami, którzy prowadzą Gewerbe, pracują za naszą zachodnią granicą lub też mają możliwość podjęcia tam pracy w tym trudnym dla wszystkich okresie?

Do Niemiec bez problemu wjadą osoby, tam mieszkające. Oznacza to, że jeżeli przebywasz w Polsce i chcesz przekroczyć zachodnią granicę, ale mieszkasz w Niemczech, masz takie prawo. Zasada ta dotyczy więc zarówno obywateli Niemiec, jak też innych krajów Unii Europejskiej i wszystkich tych, którzy mają zgodę na pobyt.

Co więcej, możesz wjechać do Niemiec, jeżeli należysz do personelu medycznego lub też każdego dnia przekraczasz granicę w związku z podjętą pracą. W tym ostatnim przypadku może być jednak problem z codziennymi dojazdami do pracy, ponieważ w Polsce obwiązuje 14-dniowa kwarantanna po powrocie do kraju. Z tego obowiązku nie zostali wykluczeni pracownicy codziennie dojeżdżający do pracy do Niemiec.

Sytuacja nie jest najlepsza dla pracowników sezonowych, jednak bardzo dynamicznie się zmienia. Obecnie ich wjazd na teren Niemiec jest zabroniony. Zasady różnią się w zależności od kraju, ponieważ zakaz ten obejmuje TYLKO osoby spoza Unii Europejskiej. Zatem jako obywatel Polski masz prawo wyjechać do pracy w charakterze pracownika sezonowego. Warto podkreślić, że obecnie Niemcy bardzo ich potrzebują, jest deficyt w tym obszarze.

Obowiązuje 14-dniowa kwarantanna

Nie tylko Polska zdecydowała się na obowiązkową kwarantannę po powrocie do kraju. W Niemczech również trzeba ją odbyć, co dotyczy zarówno obywateli Niemiec, jak też wszystkich innych osób z krajów Unii Europejskiej i mających zgodę na pobyt. Są jednak szczególne przypadki, kiedy można skorzystać ze zwolnienia z kwarantanny.

Nie musisz jej odbywać, jeżeli nie wykazujesz objawów choroby i wykonujesz pracę w ramach międzynarodowego drogowego tranzytu towarowego. Nakaz nie obowiązuje też osób, które codziennie dojeżdżają do pracy z innych krajów, w tym z Polski. W tym przypadku problemem może być ponowny powrót do naszego kraju, gdzie kwarantanna jest już obowiązkowa. Kwarantanna jest też zniesiona dla osób, które muszą do Niemiec wjechać na kilka dni w niezbędnych celach zawodowych. Dlatego jeżeli prowadzisz Gewerbe lub też masz kontrahentów w Niemczech, świadczysz usługi na terenie tego kraju i masz konieczne do załatwienia sprawy, jest szansa, że nie będziesz zmuszony odbywać 14-dniowej kwarantanny.

Z tego obowiązku zwolnieni są również pracownicy sezonowi, czyli Saisonarbeitskräfte. Warunkiem jest jednak przyjazd do Niemiec do pracy na co najmniej 3 tygodnie. Ponadto w miejscu zakwaterowania muszą być podjęte odpowiednie środki ostrożności, zapewniające ochronę pracownikom i innym osobom. Przez okres 14 dni tacy pracownicy nie mogą opuszczać miejsca zakwaterowania (wyjątkiem jest wykonywana praca), muszą stosować się do wzmożonych zasad higieny oraz unikać kontaktu z osobami, które nie należą do grupy pracowników.

Po wjeździe do Niemiec, skontaktuj się z właściwym dla miejsca zamieszkania urzędem zdrowia. Znajdziesz go pod tym adresem – https://tools.rki.de/plztool/. W wyjątkowych sytuacjach jest szansa na uzyskanie zwolnienia z kwarantanny na wniosek złożony w tym urzędzie.

Pamiętaj, że sytuacja w Niemczech, jak też w Polsce i innych krajach Europy, jest dynamiczna. Obowiązujące teraz zasady mogą się zmienić w najbliższym czasie. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się więcej na temat aktualnych obostrzeń w Niemczech, skontaktuj się z naszą firmą. Możesz też kontrolować sytuacje, zapoznając się z informacjami MSZ. Uruchomiona jest też specjalna infolinia dla osób chcących przekroczyć granicę: +48 22 523 88 80.