Wysokość zwrotu podatku. Sprawdź, od czego ona zależy

O zwrot podatku mogą ubiegać się wszyscy Ci, którzy zostali legalnie zatrudnieni w Niemczech, gdzie pracowali i odprowadzali podatek od wynagrodzenia. W przypadku Polaków, mających pierwszą klasę podatkową, zazwyczaj nie jest konieczne rozliczenie przed niemieckim urzędem. Warto jednak rozważyć tę opcję, ponieważ istnieje szansa na odzyskanie nadpłaconego podatku. O tym, jaka to będzie kwota, decyduje kilka czynników.

Twój dochód uzyskany w pracy w Niemczech

Tak naprawdę jest to najważniejsza i najbardziej znacząca zmienna, od której zależy, jaka będzie wysokość zwrotu Twojego podatku. Dochód uzyskany przez Ciebie w pracy na terenie Niemiec znajdziesz na karcie podatkowej przy pozycji nr 3. Możesz otrzymać nawet zwrot całej kwoty zapłaconego podatku. Jest to możliwe w przypadku, kiedy Twój dochód uzyskany w Niemczech nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. W 2019 roku kwota ta wyniosła 9.168 euro. Oznacza to, że małżeństwom przysługuje zwrot pełnej kwoty podatku przy wspólnych dochodach w wysokości 18.336 euro.

Klasa podatkowa

Większość Polaków pracujących u naszych zachodnich sąsiadów ma klasę podatkową nr 1. Wyróżnić możemy jednak 6 klas podatkowych, które różnią się wysokością comiesięcznych opłat podatkowych. Osoba, która posiada 1 klasę podatkową, płaci zdecydowanie wyższe podatki, jednak może się spodziewać wyższego zwrotu. Przy 3 klasie podatkowej zdarzają się niekiedy nawet niedopłaty, co wymusza uregulowanie należności w wyznaczonym terminie. W Niemczech występują podatki: zwykły (Lohnsteuer), solidarnościowy (Solidaritätzuschlag) oraz kościelny (Kirchensteuer). Kwoty te mogą się różnić, im są wyższe, tym zwrot podatku również będzie wyższy.

Czas pracy w Niemczech

Nie zawsze rozliczenie będzie korzystne dla Polaka, który pracował w Niemczech. Ograniczenia zwrotu podatku mogą pojawi

się w momencie, kiedy nasz obywatel pracował u zachodnich sąsiadów krócej niż 183 dni. Dodatkowo nie był zameldowany pod żadnym adresem na terenie tego kraju, a także osiągał wysoki dochód w innym państwie. Opłacalne rozliczenie będzie jednak dla tych osób, które pracowały w Niemczech więcej niż pół roku, bądź też miały w tym kraju meldunek i nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku.

Twój dochód światowy

Pracowałeś nie tylko na terenie Niemiec, ale też w innych krajach, być może w Polsce, Holandii lub Belgii? Dochód, który osiągnąłeś poza państwem niemieckim, również ma wpływ na wysokość zwrotu podatku. Dochód uzyskany z innych krajów nazywamy dochodem światowym. Dotyczy on wszystkich umów o pracę i umów zlecenie, a także działalności gospodarczej, emerytury i renty. Szansę na wysoki zwrot podatku mają Ci podatnicy, którzy nie przekroczyli progu światowego dochodu.

Odliczenia od dochodu

Istnieje wiele dodatków, które można odliczyć od dochodu i tym samym pomniejszyć podstawę opodatkowania. Znajdziemy je na karcie podatkowej pod różnymi numerami, przykładowo prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego jest pozycją nr 21. Należą do nich również: składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe oraz pielęgnacyjne, koszty dojazdu do pracy i koszty poniesione w ramach korzystania z prywatnego samochodu w celach związanych z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi. Analizując i uwzględniając w rozliczeniu poszczególne pozycje, możemy wyraźnie obniżyć podstawę opodatkowania, co ma wpływ na ostateczną kwotę zwrotu podatku. W większości przypadków wymagane jest jednak udokumentowanie i potwierdzenie poniesionych kosztów zaświadczeniami i rachunkami. Chcąc dokonać rozliczenia samodzielnie, może się to okazać pracochłonne i trudne. Biuro EuroProfi wskaże Ci konkretne dokumenty, jakie będą Ci niezbędne podczas rozliczenia.

Odzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku nie musi oznaczać długich formalności. Nasze biuro przejmuje na siebie większość Twoich obowiązków, rozliczając Cię szybko, zgodnie z prawem i na Twoją korzyść.