Wysokość zwrotu podatku. Sprawdź, od czego ona zależy

O zwrot podatku mogą ubiegać się wszyscy Ci, którzy zostali legalnie zatrudnieni w Niemczech, gdzie pracowali i odprowadzali podatek od wynagrodzenia. W przypadku Polaków, mających pierwszą klasę podatkową, zazwyczaj nie jest konieczne rozliczenie przed niemieckim urzędem. Warto jednak rozważyć tę opcję, ponieważ istnieje szansa na odzyskanie nadpłaconego podatku. O tym, jaka to będzie kwota, decyduje kilka czynników.

Twój dochód uzyskany w pracy w Niemczech

Tak naprawdę jest to najważniejsza i najbardziej znacząca zmienna, od której zależy, jaka będzie wysokość zwrotu Twojego podatku. Dochód uzyskany przez Ciebie w pracy na terenie Niemiec znajdziesz na karcie podatkowej przy pozycji nr 3. Możesz otrzymać nawet zwrot całej kwoty zapłaconego podatku. Jest to możliwe w przypadku, kiedy Twój dochód uzyskany w Niemczech nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. W 2019 roku kwota ta wyniosła 9.168 euro. Oznacza to, że małżeństwom przysługuje zwrot pełnej kwoty podatku przy wspólnych dochodach w wysokości 18.336 euro.

Klasa podatkowa

Większość Polaków pracujących u naszych zachodnich sąsiadów ma klasę podatkową nr 1. Wyróżnić możemy jednak 6 klas podatkowych, które różnią się wysokością comiesięcznych opłat podatkowych. Osoba, która posiada 1 klasę podatkową, płaci zdecydowanie wyższe podatki, jednak może się spodziewać wyższego zwrotu. Przy 3 klasie podatkowej zdarzają się niekiedy nawet niedopłaty, co wymusza uregulowanie należności w wyznaczonym terminie. W Niemczech występują podatki: zwykły (Lohnsteuer), solidarnościowy (Solidaritätzuschlag) oraz kościelny (Kirchensteuer). Kwoty te mogą się różnić, im są wyższe, tym zwrot podatku również będzie wyższy.

Czas pracy w Niemczech

Nie zawsze rozliczenie będzie korzystne dla Polaka, który pracował w Niemczech. Ograniczenia zwrotu podatku mogą pojawi się w momencie, kiedy nasz obywatel pracował u zachodnich sąsiadów krócej niż 183 dni. Dodatkowo nie był zameldowany pod żadnym adresem na terenie tego kraju, a także osiągał wysoki dochód w innym państwie. Opłacalne rozliczenie będzie jednak dla tych osób, które pracowały w Niemczech więcej niż pół roku, bądź też miały w tym kraju meldunek i nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku.

Twój dochód światowy

Pracowałeś nie tylko na terenie Niemiec, ale też w innych krajach, być może w Polsce, Holandii lub Belgii? Dochód, który osiągnąłeś poza państwem niemieckim, również ma wpływ na wysokość zwrotu podatku. Dochód uzyskany z innych krajów nazywamy dochodem światowym. Dotyczy on wszystkich umów o pracę i umów zlecenie, a także działalności gospodarczej, emerytury i renty. Szansę na wysoki zwrot podatku mają Ci podatnicy, którzy nie przekroczyli progu światowego dochodu.

Odliczenia od dochodu

Istnieje wiele dodatków, które można odliczyć od dochodu i tym samym pomniejszyć podstawę opodatkowania. Znajdziemy je na karcie podatkowej pod różnymi numerami, przykładowo prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego jest pozycją nr 21. Należą do nich również: składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe oraz pielęgnacyjne, koszty dojazdu do pracy i koszty poniesione w ramach korzystania z prywatnego samochodu w celach związanych z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi. Analizując i uwzględniając w rozliczeniu poszczególne pozycje, możemy wyraźnie obniżyć podstawę opodatkowania, co ma wpływ na ostateczną kwotę zwrotu podatku. W większości przypadków wymagane jest jednak udokumentowanie i potwierdzenie poniesionych kosztów zaświadczeniami i rachunkami.