Wysokość zwrotu podatku. Sprawdź, od czego ona zależy

O zwrot podatku mogą ubiegać się wszyscy Ci, którzy zostali legalnie zatrudnieni w Niemczech, gdzie pracowali i odprowadzali podatek od wynagrodzenia. W przypadku Polaków, mających pierwszą klasę podatkową, zazwyczaj nie jest konieczne rozliczenie przed niemieckim urzędem. Warto jednak rozważyć tę opcję, ponieważ istnieje szansa na odzyskanie nadpłaconego podatku. O tym, jaka to będzie kwota, decyduje kilka czynników.

Warto ubiegać się o zwrot podatku za pracę w Niemczech z kilku powodów. Głównym są oczywiście oszczędności finansowe. Zwrot podatku może przynieść dodatkowe środki finansowe, które można zainwestować, zaoszczędzić lub przeznaczyć na codzienne potrzeby. Zwrot podatku pozwala odzyskać część zarobionych pieniędzy, które pierwotnie zostały przekazane na opłacenie podatków.

Korzyści z ubiegania się o zwrot podatku za pracę w Niemczech – więcej środków na inwestycje i wydatki

W Niemczech istnieje wiele ulg i odliczeń podatkowych, które mogą zmniejszyć podatek do zapłaty. Przeoczenie tych możliwości czasem prowadzi do przepłacenia podatku, dlatego warto ubiegać się o zwrot. Ponadto masz szansę sprawdzenia swojej sytuacji podatkowej i korekty ewentualnych błędów popełnionych przez pracodawcę lub organy podatkowe. To, od czego zależy wysokość zwrotu podatku w Niemczech, wyjaśniamy w kolejnych częściach tekstu.

W przypadku podatników, którzy są również opodatkowani w Polsce, ubieganie się o zwrot podatku za pracę w Niemczech może być konieczne dla przestrzegania przepisów podatkowych obowiązujących w obu krajach. Sam proces ubiegania się pozwala zrozumieć niemiecki system podatkowy, co może pomóc w uniknięciu problemów i błędów w przyszłości. Ponadto wiedza na temat niemieckiego systemu podatkowego i dostępnych ulg ułatwia optymalizację sytuacji podatkowej, co może owocować większymi oszczędnościami podatkowych w przyszłości.

Od czego zależy wysokość zwrotu podatku w Niemczech

Zwrot podatku za pracę w Niemczech zależy od kilku czynników, które wpływają na wysokość otrzymanej kwoty. Oto niektóre z nich:

  1. Wysokość dochodu osiągniętego przez podatnika w Niemczech ma bezpośredni wpływ na wysokość zwrotu podatku. Im większe zarobki, tym większa może być kwota zwrotu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.
  2. Długość okresu pracy w Niemczech również wpływa na wysokość zwrotu podatku. W przypadku pracy tylko w części roku podatkowego, istnieje szansa na zwrot części zapłaconego podatku. Dzieje się tak, gdyż niemieckie prawo podatkowe oblicza podatek na podstawie rocznego dochodu.
  3. W Niemczech obowiązuje system klas podatkowych (Steuerklassen), które mają wpływ na wysokość potrąceń podatkowych oraz zwrotu podatku. Status podatkowy zależy od stanu cywilnego, liczby dzieci oraz innych czynników. W przypadku podatników z Polski pracujących w Niemczech najczęściej stosowana jest klasa podatkowa I i III.
  4. W Niemczech istnieje wiele ulg i odliczeń podatkowych, które mogą wpłynąć na wysokość zwrotu podatku. Należy do nich m.in. odliczenie kosztów podróży do pracy, wydatków na edukację, kosztów utrzymania dzieci, czy ulga na podwójne gospodarstwo domowe (Doppelte Haushaltsführung).
  5. W niektórych przypadkach zawód wykonywany przez podatnika może wpłynąć na wysokość zwrotu podatku. W Niemczech obowiązuje tzw. Werbungskostenpauschale, czyli kwota, która może być odliczona od dochodu. W przypadku niektórych zawodów, np. nauczycieli czy pielęgniarek, kwota może być wyższa, co zwiększa szansę na zwrot podatku.
  6. W przypadku podatników objętych niemieckim ubezpieczeniem zdrowotnym część składek może być odliczona od podatku, co zwiększa szansę na zwrot.

Twój dochód uzyskany w pracy w Niemczech

Tak naprawdę jest to najważniejsza i najbardziej znacząca zmienna, od której zależy, jaka będzie wysokość zwrotu Twojego podatku. Dochód uzyskany przez Ciebie w pracy na terenie Niemiec znajdziesz na karcie podatkowej przy pozycji nr 3. Możesz otrzymać nawet zwrot całej kwoty zapłaconego podatku. Jest to możliwe w przypadku, kiedy Twój dochód uzyskany w Niemczech nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. W 2019 roku kwota ta wyniosła 9.168 euro. Oznacza to, że małżeństwom przysługuje zwrot pełnej kwoty podatku przy wspólnych dochodach w wysokości 18.336 euro.

Klasa podatkowa

Większość Polaków pracujących u naszych zachodnich sąsiadów ma klasę podatkową nr 1. Wyróżnić możemy jednak 6 klas podatkowych, które różnią się wysokością comiesięcznych opłat podatkowych. Osoba, która posiada 1 klasę podatkową, płaci zdecydowanie wyższe podatki, jednak może się spodziewać wyższego zwrotu. Przy 3 klasie podatkowej zdarzają się niekiedy nawet niedopłaty, co wymusza uregulowanie należności w wyznaczonym terminie. W Niemczech występują podatki: zwykły (Lohnsteuer), solidarnościowy (Solidaritätzuschlag) oraz kościelny (Kirchensteuer). Kwoty te mogą się różnić, im są wyższe, tym zwrot podatku również będzie wyższy.

Czas pracy w Niemczech

Nie zawsze rozliczenie będzie korzystne dla Polaka, który pracował w Niemczech. Ograniczenia zwrotu podatku mogą pojawi się w momencie, kiedy nasz obywatel pracował u zachodnich sąsiadów krócej niż 183 dni. Dodatkowo nie był zameldowany pod żadnym adresem na terenie tego kraju, a także osiągał wysoki dochód w innym państwie. Opłacalne rozliczenie będzie jednak dla tych osób, które pracowały w Niemczech więcej niż pół roku, bądź też miały w tym kraju meldunek i nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku.

Twój dochód światowy

Pracowałeś nie tylko na terenie Niemiec, ale też w innych krajach, być może w Polsce, Holandii lub Belgii? Dochód, który osiągnąłeś poza państwem niemieckim, również ma wpływ na wysokość zwrotu podatku. Dochód uzyskany z innych krajów nazywamy dochodem światowym. Dotyczy on wszystkich umów o pracę i umów zlecenie, a także działalności gospodarczej, emerytury i renty. Szansę na wysoki zwrot podatku mają Ci podatnicy, którzy nie przekroczyli progu światowego dochodu.

Odliczenia od dochodu

Istnieje wiele dodatków, które można odliczyć od dochodu i tym samym pomniejszyć podstawę opodatkowania. Znajdziemy je na karcie podatkowej pod różnymi numerami, przykładowo prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego jest pozycją nr 21. Należą do nich również: składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe oraz pielęgnacyjne, koszty dojazdu do pracy i koszty poniesione w ramach korzystania z prywatnego samochodu w celach związanych z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi. Analizując i uwzględniając w rozliczeniu poszczególne pozycje, możemy wyraźnie obniżyć podstawę opodatkowania, co ma wpływ na ostateczną kwotę zwrotu podatku. W większości przypadków wymagane jest jednak udokumentowanie i potwierdzenie poniesionych kosztów zaświadczeniami i rachunkami.