Rozliczenie podatku na terenie Niemiec. Co powinieneś wiedzieć?

Jeżeli w 2021 roku podejmowałeś zatrudnienie na terenie Niemiec, to masz obowiązek do 31 lipca złożyć deklarację podatkową do Finanzamt, czyli urzędu skarbowego. W przypadku rozliczania przez Steuerberater termin ten jest dłuższy, rozliczenie podatku może nastąpić do lutego następnego roku. Kto podlega obowiązkowi złożenia deklaracji podatkowej? Jakich dokumentów potrzebujesz?

Obowiązek rozliczenia podatku

Nie wszyscy są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej. Do grupy osób, których dotyczy ten obowiązek należą:

  • Osoby z III klasą podatkową
  • Osoby, które otrzymały pisemne wezwanie do rozliczenia
  • Osoby, które otrzymywały Kurzarbeit
  • Pracownicy zatrudnieni u więcej niż jednego pracodawcy w minionym roku podatkowym

Jeżeli nie posiadasz obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, przysługuje Ci prawo do rozliczenia podatku nawet do 4 lat wstecz. W tym roku (2022 r.) możesz więc rozliczyć się za lata: 2021,2020, 2019 i 2018. Dzięki temu zyskujesz szansę na zwrot nadpłaconego podatku.

Czym jest kwota wolna od podatku?

Jest grupa osób, która może ubiegać się o zwrot całego nadpłaconego podatku. Warunkiem jest nieprzekroczenie kwoty wolnej od podatku, jaka została na dany rok ustalona przez niemiecku urząd skarbowy. Rozliczając się za rok 2021, kwota ta jest równa 9.744 euro. Jeżeli rozliczasz się z małżonkiem, zostaje ona zwiększona do 19.448 euro.

W kolejnym roku, a więc 2022 r. kwota wolna od podatku została podwyższona, obserwujemy tę tendencję z każdym następującym po sobie rokiem. Jest to 9.984 euro w przypadku rozliczenia indywidualnego oraz 19.968 euro przy rozliczeniu wspólnym.

Otrzymałeś wezwanie do rozliczenia?

Urzędnicy mogą złożyć indywidualne wezwanie do rozliczenia podatku z Niemiec, dostarczając go konkretnej osobie. Jest to Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung, czyli wezwanie do rozliczenia w konkretnym, wyznaczonym przez urząd terminie. Za niewywiązanie się z obowiązku grozi kara pieniężna. Za każdy miesiąc opóźnienia w składaniu deklaracji naliczane są odsetki w wysokości 25 euro, przy czym maksymalna wysokość tej kwoty może wynieść 25 000 euro.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia

Wraz z deklaracją podatkową składasz również inne dokumenty, które są niezbędne do rozliczenia. Podstawowym dokumentem jest roczna karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung), którą otrzymujesz od pracodawcy. Na dokumencie znajdują się dane podatnika (po lewej stronie) oraz tabela ze szczegółowymi informacjami o dochodach, jakie zostały przez Ciebie osiągnięte na terenie Niemiec.

Oprócz podstawowego dokumentu niezbędnego do rozliczenia można też załączyć inne druki, które pozytywnie wpływają na zwrot podatku z Niemiec. Wśród nich jest m.in. umowa najmu mieszkania w Niemczech czy też bilety z podróży. Ważnym dokumentem jest też zaświadczenie o zameldowaniu. Jeżeli jesteś zameldowany na terenie Niemiec, warto jest go przedstawić w urzędzie. Zameldowanie pod niemieckim adresem jest potwierdzeniem Twojego nieograniczonego obowiązku podatku. W praktyce oznacza to możliwość naliczania ulg, dzięki którym masz szansę na odzyskanie większej kwoty podatku.

Kwota odzyskanego podatku jest zawsze kwestią indywidualną, zależy ona od wielu czynników i sytuacji podatnika. Bardzo duża grupa osób nie ma świadomości, że może odzyskać więcej, przedstawiając dodatkowe dokumenty.