Elterngeld – zapomoga rodzicielska w Niemczech

Elterngeld to zapomoga rodzicielska, wprowadzona w 2007 r., która zastąpiła Erziehungsgeld. Prawo do niej mają ojcowie i matki, którzy po narodzinach dziecka przestają pracować, aby się nim opiekować.

O zasiłek mogą się ubiegać małżeństwa jak też samotne matki.
Przez jak długi okres wypłacany jest Elterngeld?

Zapomogę rodzicielską (Elterngeld) można pobierać do dwunastu miesięcy. Jeżeli także drugi rodzic rezygnuje z pracy na rzecz wychowania na co najmniej dwa miesiące, to można okres ten przedłużyć o kolejne dwa miesiące. Najdłużej można więc otrzymywać zapomogę przez 14 miesięcy.

Poza tym istnieje możliwość rozdzielenia wyliczonych pieniędzy na dłuższy okres czasu (jedna osoba może otrzymywać połowę zapomogi przez 24 miesiące).

Co z samotnie wychowującymi matkami?
Samotne matki otrzymują Elterngeld przez 14 miesięcy.

Ile Elterngeld mi się należy?

Zapomoga obliczana jest na podstawie dochodu, zazwyczaj jest to 67 % poprzedniego zarobku. Kwota minimalna wynosi 300€ miesięcznie, górna granica wynosi 1800€.
Dotyczy to też osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
Osoby zarabiające mniej niż 1000 euro mają prawo do zasiłku nawet w wysokości 100% zarobków.

Czy czasie otrzymywania zapomogi mogę pracować?
Tak, ale tylko na pół etatu to do 30h tygodniowo.
Pracując więcej, traci się prawo do zasiłku.

Czy osoby bezrobotne i studenci mają prawo do Elterngeld?
Tak, otrzymują bowiem wtedy kwotę minimalną, czyli 300€ miesięcznie.