Kindergeld – zasilek rodzinny w Niemczech

W Niemczech na każde dziecko wypłacany jest zasiłek rodzinny (Kindergeld) niezależnie od wysokości dochodów rodziców. To forma wsparcia od państwa dla rodzin, aby zapewnić młodym ludziom lepsze warunki do rozwoju i edukacji. Również Polacy mieszkający i zatrudnieni w Niemczech mogą ubiegać się o Kindergeld. 

Jaka jest wysokość Kindergeld?

Każdego roku kwota zasiłku rodzinnego wzrasta. W 2019 został on powiększony o 2 euro w stosunku do roku poprzedniego, wyniósł on więc:

204 euro na pierwsze i drugie dziecko

210 euro na trzecie dziecko

235 euro na każde kolejne dziecko

Wysokość zasiłku warunkuje więc liczba posiadanych dzieci, a nie wysokość dochodów rodziny.

Czy każdy może ubiegać się o zasiłek rodzinny w Niemczech?

O Kindergeld mogą ubiegać się rodzice, których dzieci przebywają nie tylko w Niemczech, ale też w Polsce. Zasiłek przysługuje na każde dziecko uczące się lub studiujące, które nie ukończyło 25. roku życia. Istnieje ponadto możliwość otrzymania Kindergeld na dzieci przysposobione i dzieci współmałżonka.

Brak meldunku z dzieckiem w Niemczech nie pozbawia Cię szansy na uzyskanie zasiłku. Możesz złożyć wniosek o Kindergeld, a Twoja sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie. Wnioskodawca musi być jednak osobą zameldowaną na terenie Niemiec, legalnie zatrudnioną lub prowadzącą działalność gospodarczą (Gewerbe). Ważne jest również, aby składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane w Niemczech. Jeżeli są odprowadzane w Polsce, Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) może odrzucić wniosek.

Pomożemy Ci wypełnić i złożyć wniosek o Kindergeld. Czas oczekiwania na decyzję jest uzależniony od kilku czynników, w tym m.in. sprawności komunikacji z Familienkasse i kompletności wszystkich niezbędnych dokumentów. Dzięki naszemu wsparciu nawet w problemowych sytuacjach Twoja szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku jest znacznie większa, jak też czas oczekiwania na decyzję maksymalnie krótki.