Podatek VAT w Niemczech. Rejestracja polskiej firmy w niemieckim Urzędzie Skarbowym

W Niemczech polscy przedsiębiorcy stanowią bardzo liczną grupę, co wynika z dużych możliwości zarobkowych. Niektórzy jednak decydują się poszerzenia swojej działalności, pozostając firmą z siedzibą w Polsce i mającą klientów za Odrą. Czy w obu tych sytuacjach jest obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech? Gdzie należy się zgłosić i czy w ogóle jest konieczne osobiste stawiennictwo w niemieckim urzędzie?

VAT w Niemczech dla firm z siedzibą w Polsce

Jeżeli masz firmę, której siedziba jest w Polsce, a przy tym świadczysz usługi na rzecz niemieckiego kontrahenta lub dostarczasz mu towary, co do zasady nie masz obowiązku rejestracji do VAT u naszych zachodnich sąsiadów. W większości przypadków współpraca przebiega jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT). Rozliczenie odbywa się na podstawie odwrotnego obciążenia, oznacza to, że nabywca przejmuje obowiązek rozliczenia podatku VAT w kraju niemieckim. Zgodnie z obowiązującym prawem polski przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek o nadanie numeru VAT-EU, numeru NIP, który posiada przedrostek PL. Jak wynika z art. 97 ustawy o podatku od towarów i usług, należy dokonać tego zgłoszenia, zanim jeszcze zostanie wykonana pierwsza czynność na rzecz niemieckiego kontrahenta.

Nie zawsze jednak we współpracy z niemieckim kontrahentem miejscem opodatkowania będzie Polska. Czasami będzie to terytorium Niemiec. Są więc okoliczności, kiedy polski przedsiębiorca, świadczący swoje usługi (również) w Niemczech i będzie musiał dokonać rejestracji do VAT w kraju za Odrą. Dotyczy to firm, zajmujących się transportem osób przez Niemcy, sprzedażą wysyłkową na terytorium tego kraju, z której dochód przekracza 100 000 euro, świadczących usługi związane z nieruchomościami, importem towarów z odprawą celną na terytorium Niemiec oraz dostarczających towar z Niemiec.

Rejestracja do VAT w Niemczech krok po kroku

Obowiązek rejestracji do VAT w Niemczech mają też firmy z siedzibą u naszych zachodnich sąsiadów. Jak wiec dokonać rejestracji do VAT w tym kraju? W tym celu nie ma obowiązku osobistej wizyty w niemieckim urzędzie skarbowym, procedura odbywa się drogą mailową. Jeżeli prowadzisz firmę budowlaną, zobowiązany jesteś do wypełnienia konkretnego kwestionariusza. W każdym innym przypadku wystarczy wysłać zgłoszenie na adres e-mail odpowiedniego urzędu skarbowego. W odpowiedzi otrzymujemy listę dokumentów, które należy skompletować i dostarczyć. Proces rejestracji do VAT w Niemczech może potrwać ok. 4-6 tygodni. Częściowo informacje są dostępne w języku polskim, jednak mogą pojawić się trudności tam, gdzie mamy do czynienia tylko z językiem niemieckim.

Zanim jednak zdecydujesz się na rejestrację do VAT w Niemczech, upewnij się, że masz taki obowiązek. Kiedy już dokonasz rejestracji, będziesz musiał składać deklaracje miesięczne lub kwartalne w zależności od wybranego wariantu. Tutaj również bardzo pomocna staje się znajomość języka niemieckiego. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wykonania błędnego rozliczenia.