Obowiązek opłacenia podatku drogowego w Niemczech. Czy to dotyczy również Ciebie?

Polacy mieszkający w Niemczech, prowadzący firmę na terenie tego kraju lub też będący zatrudnieni przez niemiecką firmę w oparciu o umowę o pracę mają obowiązek opłacania podatku drogowego. Dotyczy to właścicieli pojazdów, nawet jeżeli nie zostały one przerejestrowane i posiadają polskie tablice rejestracyjne. Niestety, kierowca nie otrzymuje od niemieckiego urzędu żadnych informacji dotyczących podatku drogowego, podobnie jak ponaglenia w przypadku niewywiązania się z obowiązku jego opłacania. To często skutkuje konsekwencjami, których przy odpowiedniej wiedzy można uniknąć. Co powinieneś więc wiedzieć o podatku drogowym w Niemczech?

Jak złożyć wniosek podatkowy?

Składasz go w każdym z poniżej przedstawionym przypadku:

  • jeżeli jesteś właścicielem pojazdu
  • meldunek w Niemczech
  • prowadzisz w tym kraju firmę
  • jesteś zatrudniony przez niemiecką firmę w oparciu o umowę o pracę

Oznacza to, że podatek drogowy płacą zarówno Ci, którzy nie pracują w Niemczech, ale są zameldowani w tym kraju, jak też osoby pracujące u naszych zachodnich sąsiadów, bez meldunku.

Jeżeli rejestrujesz samochód u naszych zachodnich sąsiadów, to podczas całej procedury udzielasz zgody na polecenie zapłaty. Tym samym podatek drogowy pobiera administracja celna. Decyzja podatkowa jest wydawana przez Główny Urząd Celny. W niektórych przypadkach składany jest indywidualny wniosek podatkowy, jak np. przy samochodach poruszających się polskich tablicach rejestracyjnych czy też zwolnieniu z podatku. Taki wniosek należy złożyć osobiście w Głównym Urzędzie Celnym.

Nie opłacając podatku drogowego w Niemczech pomimo wystąpienia takiego obowiązku, istnieje ryzyko wysokiego mandatu. Często zdarza się, że zostaje to wykryte podczas kontroli, co może skutkować nie tylko mandatem, ale też koniecznością zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez policję.

Wysokość podatku drogowego w Niemczech

W zależności od kategorii pojazdu wysokość podatku drogowego w Niemczech będzie się różniła. W przypadku samochodów zarejestrowanych przed dniem 30 czerwca 2009 stosuje się stary system podatkowy, czyli wysokość podatku na samochody osobowe obliczamy, uwzględniając pojemność silnika i numer klucza. 

  • Ustalamy kwotę podstawową – dla silników benzynowych jest to 2 euro/ każde rozpoczęte 100 cm sześciennych, dla diesli 9,5 euro/ każde rozpoczęte 100 cm sześciennych
  • Kwota dodatkowa dotycząca emisji dwutlenku węgla. Zwolnieniu podlegają: pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego do 2011 przy 120 gramach dwutlenku węgla na kilometr, dopuszczone do ruchu pomiędzy rokiem 2012 a 2013 przy 110 gramach dwutlenku węgla, przy późniejszej rejestracji w przypadku 95 gramów dwutlenku węgla. Jeżeli limit jest przekroczony, za każdy gram płacimy 2 euro.

O wysokości podatku drogowego decyduje także typ pojazdu. Za pojazdy historyczne zapłacimy ryczałt na kwotę 191,73 euro, a za motocykle 46,02 euro. Podatek drogowy za samochód kempingowy uzależniony jest od jego wagi i klasy emisji szkodliwych substancji. Przy przyczepach podatek również liczymy zgodnie z jej ciężarem. Podatek za motocykl płacimy w zależności od pojemności jego silnika. Jeżeli masz jednoślad mniejszy niż 11 kilowatów i 125 centymetrów sześciennych, to nie podlega on opodatkowaniu. Za większe, za każde 25 centymetrów sześciennych pojemności silnika płacimy 1,84 euro.

Zwolnienia i ulgi podatkowe

Nie wszyscy właściciele pojazdów zapłacą podatek drogowy. Zwolnieni są z tego obowiązku m.in. właściciele samochodów elektrycznych. Jeżeli auto zostało zarejestrowane od 18.05.2011 do 31.12.2015, to zwolnienie obejmuje 10 lat. Dla rejestracji w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2020 przewidziane zostało zwolnienie na 5 lat. O zwolnienie mogą ponadto wnioskować właściciele pojazdów z ciężkim upośledzeniem. W niektórych takich przypadkach zostaje przyznana ulga w wysokości 50%. Dotyczy to m.in. osoby mające trudności z chodzeniem. Na zwolnienie podatkowe liczyć mogą też właściciele pojazdów z poważnymi zaburzeniami wzroku.

A jaki jest termin opłacania podatku drogowego w Niemczech? Płacimy go z góry, do 20 września. Podatki w wysokości większej niż 500 euro możemy zapłacić w dwóch ratach, na kwotę wyższą niż 1000 euro w czterech ratach.