Świadczenie 500+ czy Kindergeld? Który kraj ma pierwszeństwo w wypłacie świadczenia?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest Polakom w określony sposób, na precyzyjnie wyjaśnionych zasadach. Jeszcze do niedawna świadczenie 500+ przysługiwało tylko na drugie dziecko, a na pierwsze tylko w przypadku, kiedy dochód na jednego członka rodziny nie był większy niż wyznaczona kwota. Polakom, pracującym w Niemczech, przysługuje niemiecki zasiłek Kindergeld. Czy mogą oni pobierać w tym przypadku również 500+?

Zasady wypłacania świadczeń polskiego i niemieckiego

Pracujesz za granicą, jesteś rodzicem i zastanawiasz się, które świadczenie – Kindergeld czy 500+ Ci przysługuje? To, który kraj powinien Ci wypłacać świadczenie, jest w jasny sposób sprecyzowane przez prawo. Z założenia przysługuje Ci ten zasiłek, który jest wyższy, a więc powinieneś pobierać kwotę, będącą równowartością większego zasiłku, a więc Kindergeld. Aby jednak Familienkasse mogło Ci wypłacić świadczenie, konieczne jest ustalenie, który z dwóch krajów, Polska czy Niemcy, uprawnia Cię do pobierania tego świadczenia.

Według prawa zasiłek wypłaca ten kraj, w którym zatrudnieni są rodzice dziecka, jeżeli pracuje tylko jedno z rodziców, to bierze się pod uwagę tylko tę osobę zatrudnioną. A co w przypadku, kiedy jeden z rodziców zatrudniony jest w Polsce, a drugi w Niemczech? Sprawa rozpatrywana jest indywidualnie z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów. Kluczowe będzie miejsce pobytu dzieci. Kindergeld w całości będzie wypłacane wtedy, kiedy dziecko będzie wraz z zatrudnionym przynajmniej jednym rodzicem mieszkało w Niemczech. Polska będzie miała pierwszeństwo w wypłacie świadczenia, jeżeli sytuacja będzie odwrotna – dziecko przebywa z zatrudnionym rodzicem w naszym kraju. Nie oznacza to jednak, że pomimo pracy drugiego rodzica u naszych zachodnich sąsiadów nie możesz się ubiegać o Kindergeld.

Mieszkasz ze swoim dzieckiem w Polsce, a żona lub mąż pracuje i jest zatrudniony w Niemczech. Przysługuje Ci świadczenie 500+, ale też masz prawo wnioskować o Kindergeld w Familienkasse. Środki w takich okolicznościach mogą Ci być wypłacane, jednak nie w całości, a obniżone o kwotę 500+. W ten sposób otrzymujesz w sumie równowartość wyższego świadczenia rodzinnego.

Zmiany w polskich przepisach. 500+ również na pierwsze dziecko

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko w wieku do 18. roku życia. Dotychczas nie każdemu dziecku przysługiwały te pieniądze. Wcześniej pobierałeś w całości niemieckie Kindergeld, ponieważ nie otrzymywałeś ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego świadczenia 500+. Twoim obowiązkiem jest teraz złożenie wniosku o polskie świadczenie, a po jego przyznaniu zgłoszenie tego do Familienkasse. Pobieranie całości Kindergeld, jeżeli przysługuje Ci 500+, jest niezgodne z prawem i urząd może upomnieć się o zwrot niesłusznie pobranych środków.

Wsparcie finansowe ze strony instytucji państwowych w Polsce i w Niemczech przyda się każdemu dziecku i jego rodzicom. Warto jest więc pomimo pobierania świadczenia 500+ ubiegać się o pomniejszony Kindergeld. To dodatkowo ok. 370 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, zatem w sumie otrzymywać będziesz ok. 870 zł na miesiąc. Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku o Kindergeld, nasz zespół pomoże Ci w jego wypełnieniu i złożeniu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.