Obowiązek rozliczenia działalności w Niemczech

Polacy chętnie zakładają firmy w Niemczech, tzw. Gewerbe. Z pewnością do podjęcia takiej decyzji przekonuje ich szansa na wyższe zarobki, niż jest to w przypadku umowy o pracę. Każdy przedsiębiorca, mający firmę zarejestrowaną w Niemczech, podlega obowiązkom dotyczącym przepisów podatkowych.

Osiągane dochody, a obowiązek rozliczenia

Istnieje przekonanie, że brak osiąganych dochodów czy też nieprzekroczenie kwoty wolnej od podatku nie wymusza na przedsiębiorcy obowiązku rozliczenia działalności. W rzeczywistości jednak prawo to dotyczy każdego właściciela firmy, zarówno tego, który osiągnął wysokie dochody, jak też tego, który nie przekroczył kwoty wolnej od podatku lub miał dochody zerowe (co też się zdarza). Wynika to z § 46 EStG Ustawy o podatku dochodowym.

Wraz z zeznaniem podatku dochodowego do urzędu składamy również deklarację VAT. Dotyczy to również Kielnunternehmer, a więc przedsiębiorców zwolnionych z VAT. Jeżeli jesteś Vatowcem, to dodatkowo musisz złożyć Umsatzsteuervoranmeldung, czyli wstępną deklarację. Z kolei deklarację Gewerbesteuererklaerung składają przedsiębiorcy z dochodem rocznym nie większym niż 24.500 €.

Forma deklaracji podatkowej

Przedsiębiorca nie może złożyć deklaracji podatkowej w formie papierowej. Jest to możliwe tylko za pośrednictwem urzędowego portalu internetowego, a więc w formie elektronicznej. Konieczne jest też podpisanie dokumentu certyfikatem lub podpisem elektronicznym.

Jeżeli nie dopełnisz swojego obowiązku, istnieje duża szansa, że zostanie na Ciebie nałożona kara pieniężna w postaci odsetek. Wynoszą one do 10% nałożonego podatku. Maksymalna wysokość tej kwoty to 25 000 €. Urząd ma również prawo wystawić decyzję szacunkową, której konsekwencją jest konieczność zapłaty podatku dochodowego. Ponadto w takiej sytuacji pojawia się też decyzja zaliczkowa na następny rok. Obowiązkowi złożenia deklaracji podatkowej podlegają też przedsiębiorcy, którzy wrócili do Polski. Brak reakcji z ich strony na wezwania do rozliczenia skutkuje kontaktem urzędu niemieckiego z polskim urzędem skarbowym, który ma podjąć działania prowadzące do wyegzekwowanie należności.

Nie tylko przedsiębiorcy z własną działalnością

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej dotyczy też innych Polaków, którzy podejmują pracę u naszych zachodnich sąsiadów. Dotyczy to osób z klasy podatkowej III, a także pracujących w danym roku podatkowym u kilku pracodawców. Rozliczyć muszą się też Ci, którzy pracują jednocześnie u dwóch pracodawców. Wszystkie osoby na samozatrudnieniu składają deklarację podatkową, podobnie jak również małżonkowie, którzy należą odpowiednio do klas podatkowych III/V lub IV.

Zwolnione z tego obowiązku są jednak osoby z I klasy podatkowej oraz małżonkowie w kombinacji podatkowej IV/IV. Zeznania nie muszą też składać osoby z niskimi dochodami, nieprzekraczającymi kwoty wolnej od podatku, czyli za 2019 roku to 9168 € przy rozliczeniu indywidualnym i 18 336 € przy rozliczeniu z małżonkiem. Warto jednak zastanowić się, czy nie warto złożyć deklaracji ze względu na możliwość otrzymania zwrotu całego nadpłaconego podatku.

Niezależnie od osiąganych dochodów, prowadząc własną działalność gospodarczą, masz obowiązek rozliczenia w Niemczech, a w niektórych przypadkach trzeba dodatkowo złożyć inne dokumenty. Inaczej jest w przypadku osób fizycznych, u których konieczność złożenia deklaracji jest uzależniona od kilku czynników.