Jak założyć firmę w Niemczech?

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej każdy jej obywatel ma prawo założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w dowolnym kraju członkowskich. Wśród naszych rodaków największa popularnością cieszą się Niemcy. Jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli Gewerbe, to dla Polaków bardzo dobra opcja z wielu powodów, w tym również z atrakcyjnego systemu podatkowego. Chcąc ją założyć, należy jednak dopełnić kilka formalności, podobnie jak w Polsce. Od czego zacząć i o czym należy pamiętać?

Zgłoszenie działalności gospodarczej w Niemczech

Wszystkie osoby, które pracują u naszych zachodnich sąsiadów na własny rachunek, mają obowiązek zgłoszenia działalności, ale też rozliczenia się z Finanzamt, czyli tamtejszym urzędem skarbowym. Nie dotyczy to jednak wszystkich zawodów, ponieważ zawody wolne, a więc Freiberuf, nie podlegają tym zasadom. Zgodnie z Einkommensteuergesetz, a więc ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością gospodarczą nazywamy działalność, która jest wykonywana samodzielnie, jej celem jest osiągnięcie zysku, cechuje się charakterem długofalowym oraz jej wykonywanie przyczynia się do kształtowania gospodarki rynkowej.

Kilka kroków do własnej działalności

Jesteś zobowiązany w pierwszej kolejności złożyć wizytę w Gewerbeamt, czyli urzędzie ds. gospodarki. Znajdziesz go w urzędzie miasta lub w ratuszu, w zależności od miasta. Wypełniasz tam odpowiedni formularz. W niektórych sytuacjach jest on uzupełniany przez urzędnika, który zadaje pytania, na które wnioskodawca musi odpowiedzieć. Dotyczą one danych osobowych oraz charakteru zakładanej działalności. Konieczna jest też opłata, której wysokość różni się w poszczególnych miastach. To opłata meldunkowa o wysokości od 20 do 50 euro.

Informacja o nowo założonej firmie musi dotrzeć do niektórych urzędów w Niemczech. Podobnie jak w Polsce, w przypadku niektórych dokonuje się tego automatycznie, jak np. izby przemysłowo-handlowej, izby rzemieślniczej i urzędu skarbowego. To, do której izby przynależysz, zależy oczywiście od wykonywanego zawodu. Będąc jego członkiem, jesteś zobowiązany do opłacania składki członkowskiej. Składki nie są jednak odprowadzane od tych firm, których dochód roczny nie był wyższy niż 5.200 euro. Nie będziesz musiał ich też opłacać w pierwszych dwóch latach prowadzenia firmy.

Od urzędu skarbowego otrzymasz formularz (na wskazany adres we wniosku składanym w urzędzie ds. gospodarki). Należy go wypełnić i odesłać. W tym też dokumencie znajdziesz informację na temat swojego numeru identyfikacji podatkowej. Potrzebujesz go do rozliczenia podatkowego.

Czy musisz posiadać specjalne pozwolenia?

Jak wynika z niemieckiego prawa, nie wszystkie działalności mogą być prowadzone przez wszystkich przedsiębiorców. Niektóre wymagają specjalnego pozwolenia, co jest związane m.in. z koniecznością potwierdzenia swoich kwalifikacji. Pozwolenia potrzebujesz, jeżeli zakładasz w Niemczech działalność z zakresu handlu detalicznego w obszarze leków, mięsa mielonego, kręgowców, amunicji i broni palnej. Konieczne jest ono też, jeżeli będziesz zajmować się pośrednictwem pracy i z tego tytułu delegować pracowników do pracy tymczasowej. Bez odpowiedniego pozwolenia nie można ponadto zajmować się przewozem towarów o łącznej wadze powyżej 3,5 t. Przy transporcie odbywającym się na obszarze Unii Europejskiej i państw, które należą do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, jak Islandia, Liechtenstein i Norwegia, wymagana jest licencja wspólnotowa. Dodatkowe obowiązki prawo niemieckie przewiduje też dla rzemiosła. Chcąc prowadzić własny zakład rzemieślniczy, potrzebować będziesz wpisu do rejestru rzemieślników, co jest możliwe tylko w przypadku dysponowania potwierdzeniem pozytywnego wyniku z egzaminu mistrzowskiego lub pozwoleniem wyjątkowym. Szczególne zasady zakładania własnej działalności gospodarczej dotyczą również przewozu osób. Potrzebne jest stosowne zezwolenie wydawane przez organ właściwy, którym może być prezydent lub burmistrz miasta.

Zanim Twoja firma wejdzie na rynek i zacznie być dla Ciebie źródłem dochodów, ale i satysfakcji, musisz dopełnić kilka kluczowych dla niemieckiego prawa formalności. W niektórych przypadkach oprócz podstawowych dokumentów wymagane są dodatkowe zezwolenia i zaświadczenia. Znajomość języka niemieckiego jest niezbędna do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Jeżeli chcesz przyśpieszyć ten proces i jednocześnie mieć pewność, że wszystko zostało wykonane zgodnie z prawem, skontaktuj się z nami. Przejmujemy na siebie większość obowiązków dotyczących zakładania Gewerbe, jak też udzielamy wsparcia na każdym etapie tego procesu oraz już podczas prowadzenia działalności w Niemczech.