Jak założyć firmę w Niemczech?

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej każdy jej obywatel może założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w dowolnym miejscu spośród krajów członkowskich. Wśród Polaków największą popularnością cieszy się zakładanie firmy w Niemczech. Jednoosobowa działalność gospodarcza założona w tym kraju (czyli po niemiecku Gewerbe) jest z wielu powodów bardzo atrakcyjnym wyborem. Najważniejszym z nich jest korzystny system podatkowy. Jednak warto pamiętać, że planując rejestrację firmy w Niemczech należy dopełnić kilku istotnych formalności. Z tego powodu niejednokrotnie pojawia się pytanie: jak założyć firmę w Niemczech? Od czego należy zacząć i o czym warto pamiętać podczas zakładania własnej działalności gospodarczej w tym kraju?

Rejestracja firmy w Niemczech

Wszystkie osoby pracujące na własny rachunek u naszych zachodnich sąsiadów mają obowiązek nie tylko zgłoszenia działalności, ale też rozliczenia się z Finanzamt, czyli tamtejszym urzędem skarbowym. Zgodnie z Einkommensteuergesetz, czyli ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością gospodarczą nazywamy działalność wykonywaną samodzielnie, której celem jest osiągnięcie zysku. Ma ona charakter długofalowy, a jej wykonywanie przyczynia się do kształtowania gospodarki rynkowej. Rejestracja firmy w Niemczech wymaga przede wszystkim rozeznania w tamtejszym rynku pracy i prawie podatkowym, a błąd w wypełnianiu formalności może wiele kosztować, dlatego też warto jest skorzystać z usług wyspecjalizowanej w tym firmy, chociażby takiej jak Euro Profi.

Kilka kroków do założenia własnej działalności gospodarczej w Niemczech

Otwierając własną działalność w Niemczech jesteś zobowiązany w pierwszej kolejności złożyć wizytę w Gewerbeamt, czyli urzędzie ds. gospodarki. Znajdziesz go w urzędzie miasta lub w ratuszu, w zależności od miejscowości. Podczas wizyty należy wypełnić odpowiedni formularz dotyczący otworzenia własnej działalności w Niemczech. W niektórych sytuacjach jest on uzupełniany przez urzędnika zadającego pytania, na które wnioskodawca musi odpowiedzieć. Dotyczą one danych osobowych oraz charakteru zakładanej działalności. Konieczna jest też opłata, której wysokość różni się w poszczególnych miastach. Jest to opłata meldunkowa o wysokości od 20 do 50 euro.

Informacja o nowo założonej firmie musi dotrzeć do określonych urzędów w Niemczech. Zazwyczaj przekierowywane są one automatycznie do odpowiednich placówek, na przykład izby przemysłowo-handlowej, izby rzemieślniczej i urzędu skarbowego. To, do której izby przynależysz, zależy oczywiście od wykonywanego zawodu. Będąc jego członkiem, jesteś zobowiązany do opłacania składki członkowskiej. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że nie są one odprowadzane od tych firm, których dochód roczny nie przekroczył kwoty wyższej, niż 5.200 euro. Nie będziesz musiał ich też opłacać podczas pierwszych dwóch lat prowadzenia firmy.

Od urzędu skarbowego otrzymasz formularz do rejestracji firmy w Niemczech, który należy wypełnić i odesłać (na wskazany we wniosku adres, który musi zostać złożony w urzędzie ds. gospodarki). W niniejszym dokumencie znajdują się informacje na temat Twojego numeru identyfikacji podatkowej, który będzie Ci potrzebny do rozliczenia podatkowego.

Czy musisz posiadać specjalne pozwolenia do założenia firmy w Niemczech?

Jak wynika z niemieckiego prawa, nie wszystkie działalności mogą być prowadzone przez każdego przedsiębiorcę. Niektóre wymagają specjalnego pozwolenia, co jest związane między innymi z koniecznością potwierdzenia swoich kwalifikacji. Pozwolenia potrzebujesz, jeżeli zakładasz w Niemczech działalność z zakresu handlu detalicznego w obszarze leków, mięsa mielonego, kręgowców, amunicji i broni palnej. Konieczne jest ono też w przypadku, gdy będziesz zajmować się pośrednictwem pracy i z tego tytułu delegować pracowników do pracy tymczasowej. Bez odpowiedniego pozwolenia również nie można zajmować się przewozem towarów o łącznej wadze powyżej 3,5 t. Przy transporcie odbywającym się na obszarze Unii Europejskiej i państw przynależących do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (jak chociażby Islandia, Liechtenstein czy Norwegia), wymagana jest licencja wspólnotowa. Również dla rzemiosła przewidziane są dodatkowe obowiązki wynikające z niemieckich przepisów prawnych. Chcąc prowadzić własny zakład rzemieślniczy, należy postarać się o wpis do rejestru rzemieślników. Uzyskanie go jest możliwe jedynie wtedy, kiedy dysponuje się potwierdzeniem pozytywnego wyniku z egzaminu mistrzowskiego lub pozwoleniem wyjątkowym. Szczególne zasady zakładania firmy w Niemczech dotyczą również przewozu osób. Potrzebne jest stosowne zezwolenie wydawane przez organ właściwy, którym może być prezydent miasta lub jego burmistrz.

Zanim Twoja firma wejdzie na rynek i zacznie być dla Ciebie nie tylko źródłem dochodów, ale i satysfakcji, należy dopełnić kilka kluczowych formalności zgodnie z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach, oprócz podstawowych dokumentów, wymagane są dodatkowe zezwolenia i zaświadczenia. Znajomość języka niemieckiego jest niezbędna do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Jeżeli chcesz przyspieszyć ten proces i jednocześnie mieć pewność, że wszystko zostało wykonane w zgodzie z niemieckim prawem, a także zastanawiasz się, jak otworzyć firmę w Niemczech – skontaktuj się z Euro Profi. Przejmujemy na siebie większość obowiązków dotyczących zakładania Gewerbe, a także udzielamy wsparcia na każdym etapie tego procesu łącznie z początkowym okresem prowadzenia działalności w Niemczech.

Zakładanie firmy w Niemczech – Jakie ma zalety?

Zastanawiając się, czy i jak otworzyć firmę w Niemczech, warto poznać powody, dla których tak wiele osób z Polski decyduje się na założenie działalności gospodarczej akurat w tym kraju. Oto kilka zalet istotnych informacji związanych z Gewerbe w tym kraju:

  • znacznie mniej formalności przy zakładaniu i prowadzeniu działalności (dzięki czemu założenie własnej firmy jest prostsze);
  • niższy podatek dochodowy, który jest uzależniony od wysokości dochodów;
  • kwota wolna od podatku wynosi całe 10 908 euro;
  • dobrowolne ubezpieczenie rentowe i emerytalne (warto jednak pamiętać, że w niektórych branżach ubezpieczenie rentowe jest obowiązkowe);
  • obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jest niedrogie, jednak wysoka jakość opieki zdrowotnej jest dodatkowym atutem;
  • przy odprowadzaniu składek na ubezpieczenie emerytalne można oczekiwać godziwych emerytur.

Rejestracja firmy w Niemczech – jakie dokumenty będą niezbędne?

Planując dokonać rejestracji firmy w Niemczech należy zadbać o posiadanie odpowiednich dokumentów, przy pomocy których dopełni się wszystkich formalności. Są to: kserokopia paszportu lub dowodu osobistego (wykonana z obydwu stron), potwierdzenie o zameldowaniu, adres rejestracji siedziby firmy wraz z umową najmu lokalu, w którym będzie ona prowadzona oraz pełnomocnictwo upoważniające do założenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec.

Może zdarzyć się tak, że w niektórych branżach konieczne będzie przedłożenie dodatkowej dokumentacji, takiej jak: zaświadczenie o niekaralności (Polizeiliches Führungszeugnis), zaświadczenie o zabezpieczeniu finansowym, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, dokument uprawniający do wykonywania zawodu w danej specjalizacji oraz innego rodzaju koneksje czy zezwolenia uprawniające do wykonywania zawodu w konkretnej branży. Należy również pamiętać o tym, że wiele podmiotów gospodarczych, jak chociażby GmbH (jest to niemiecki odpowiednik Sp. z o.o.), OHG (niemiecki odpowiednik Sp. j.) oraz osoby fizyczne, których dochód przekroczył 60.000,00 euro lub górną granicę 600.000,00 euro podlegają również obowiązkowi zgłoszenia do rejestru sądowego. Przed dokonaniem wpisu do rejestru należy udać się na obowiązkową wizytę do notariusza.

Zakładanie firmy w Niemczech bez meldunku

Rejestrując w Niemczech Gewerbe, należy zaznaczyć, że nie zawsze stały meldunek na terenie kraju jest wymagany. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma obowiązku meldowania miejsca zamieszkania na terenie Niemiec, gdyż podstawą do otwierania działalności gospodarczej jest podanie adresu siedziby firmy. Niekoniecznie musi to być lokalny adres przedsiębiorstwa, gdyż zależy to od branży, w której firma specjalizuje się, sposobu wykonywania i rodzaju działalności – może to być równie dobrze mieszkanie, warsztat, hala handlowa czy serwis biurowy. Działalność w Niemczech może być także zarejestrowana w tak zwanych biurach wirtualnych, jeżeli charakter wykonywanej pracy nie wymaga posiadania realnej siedziby firmy.

Należy także pamiętać, że przed założeniem firmy w Niemczech i zgłoszeniu działalności trzeba zweryfikować wszystkie obowiązki zgłoszeniowe, a także sprawdzić, czy podmiot spełnia konieczne wymogi. Jeżeli nie czują się Państwo na siłach lub nie posiadają odpowiedniej wiedzy bądź doświadczenia w otwieraniu własnej działalności gospodarczej, warto zgłosić się do profesjonalnej firmy specjalizującej się w otwieraniu firm w Niemczech – zgłoszą one za Państwa Waszą działalność i dopełnią formalności niezbędne do jej otwarcia, co uchroni przed popełnieniem błędów, a tym samym nałożenia wysokich kar finansowych. Jedną z firm z wieloletnim doświadczeniem w tego typu działach jest Euro Profi – zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty usług.