Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech bez meldunku

Coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na rejestrację swojej firmy w Niemczech. Wymaga to dopełnienia niezbędnych formalności, ale też spełnienia kilku warunków. Urząd ds. gospodarczych i urząd skarbowy od przyszłego przedsiębiorcy wymagają zaświadczenia o zameldowaniu na terenie kraju niemieckiego. Potrzebna jest też umowa potwierdzająca dysponowanie przez Ciebie lokalem pod prowadzenie działalności. Czy zatem brak meldunku dyskwalifikuje Cię z otwarcia firmy w Niemczech?

Kto może założyć firmę w Niemczech bez meldunku?

Meldunek przy zakładaniu firmy w Niemczech nie jest konieczny, jeżeli przedsiębiorca skorzysta z użyczenia adresu meldunkowego. Jest to adres niemiecki, który podawany jest przez właściciela firmy jako adres meldunkowy i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. To również na niego są adresowane wszystkie przesyłane dokumenty.

Użyczaniem adresu meldunkowego polskim przedsiębiorcom w Niemczech zajmują się firmy takie, jak EuroProfi. To nieoceniona pomoc i wsparcie dla nowo otwieranych firm.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia firmy?

Aby założyć firmę w Niemczech potrzebować będziemy:

  • kopię dowodu osobistego
  • pełnomocnictwo do zarejestrowania działalności gospodarczej

Zakładając taką firmę, należy pamiętać, że niektóre zawody wymagają tytułu mistrza zatwierdzonego przez Niemiecką Izbę Rzemieślniczą (Handwerkskammer).
Za wykonaną pracę zleceniobiorca musi wystawić rachunek. Należy zwrócić uwagę na obowiązkowe informacje, które powinny znaleźć się na rachunku, aby jego ważność nie podlegała zakwestionowaniu przez innych.
Pamiętaj również, że zgodnie z § 193 VVG od 2005 roku każda osoba mieszkająca w Niemczech podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Zapewniamy ekspresową rejestrację firmy oraz kompleksową obsługę na każdym etapie prowadzenia działalności. Oferujemy pomoc w przygotowaniu wszystkich dokumentów do jej otwarcia w Niemczech, również bez zameldowania na terenie kraju. Możemy być Twoim przedstawicielem, gwarantując stały adres.
Bez względu na formę prawną działalności gospodarczej (spółka, samozatrudnienie- firma jednoosobowa) doradzamy, jak założyć firmę w Niemczech.
Pomagamy w wielu urzędowych formalnościach oraz prowadzeniu firmy na terenie Niemiec.