Podatek od usług budowlanych w Niemczech

Polscy fachowcy budowlani są doceniani na rynku niemieckim. Wielu z nich decyduje się na świadczenie swoich usług na rzecz naszych zachodnich sąsiadów. Jeżeli również Ty chciałbyś podjąć taką współpracę, musisz wiedzieć, jak wyglądają formalności z tym związane.

Podatek budowlany w Niemczech

Podatek budowlany w Niemczech nazywamy Abzugsbesteuerung bei Bauleistungen lub Bauabzugsteuer. Jest to zaliczka na podatek dochodowy w tamtejszym kraju. Wykonując usługi budowlane na terenie Niemiec (również jako polska firma), zleceniodawca ma obowiązek potrącić 15% podatku (Bauabzugsteuer) przy wypłacie wynagrodzenia.
Firma budowlana działająca na terenie Niemiec może starać się o zwolnienie z podatku budowlanego (Freistellungsbescheinigung). Jeśli zleceniodawca potrącił 15% od wystawionej faktury, to jeszcze nie wszystko stracone, możesz starać się o zwrot podatku.

Zwrot podatku budowlanego w Niemczech

Podatek, który został potrącony, to tylko zaliczka, którą możesz odzyskać. W celu uzyskania zwrotu podatku budowlanego w Niemczech, należy złożyć odpowiedni wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego. Jednocześnie konieczne jest dokonanie rejestracji podatkowej i uzyskanie Steuernummer, czyli niemieckiego numeru podatkowego. Ponadto wraz z wnioskiem często trzeba złożyć komplet innych dokumentów, w tym m.in. rachunki, umowy i zestawienie pracowników. Wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeżeli urząd uzna, że nie ma ryzyka wystąpienia w przyszłości zaległości podatkowych.