Podatek od usług budowlanych w Niemczech

Polscy fachowcy budowlani są doceniani na rynku niemieckim. Wielu z nich decyduje się na świadczenie swoich usług na rzecz naszych zachodnich sąsiadów. Jeżeli również Ty chciałbyś podjąć taką współpracę, musisz wiedzieć, jak wyglądają formalności z tym związane.

Podatek budowlany w Niemczech

Podatek budowlany w Niemczech nazywamy Abzugsbesteuerung bei Bauleistungen lub Bauabzugsteuer. Jest to zaliczka na podatek dochodowy w tamtejszym kraju. Wykonując usługi budowlane na terenie Niemiec (również jako polska firma), zleceniodawca ma obowiązek potrącić 15% podatku (Bauabzugsteuer) przy wypłacie wynagrodzenia.

Firma budowlana działająca na terenie Niemiec może starać się o zwolnienie z podatku budowlanego (Freistellungsbescheinigung). Jeśli zleceniodawca potrącił 15% od wystawionej faktury, to jeszcze nie wszystko stracone, możesz starać się o zwrot podatku, czyli o Freistellung.

Zwrot podatku budowlanego w Niemczech

Podatek, który został potrącony, to tylko zaliczka, którą możesz odzyskać. W celu uzyskania zwrotu podatku budowlanego w Niemczech, należy złożyć o Freistellung odpowiedni wniosek do niemieckiego urzędu skarbowego. Jednocześnie konieczne jest dokonanie rejestracji podatkowej i uzyskanie Steuernummer, czyli niemieckiego numeru podatkowego. Ponadto wraz z wnioskiem często trzeba złożyć komplet innych dokumentów, w tym m.in. rachunki, umowy i zestawienie pracowników. Wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeżeli urząd uzna, że nie ma ryzyka wystąpienia w przyszłości zaległości podatkowych.

Kto i co podlega podatkowi budowlanemu w Niemczech?

Podstawą prawną do odliczania zaliczki jest § 48 ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z niemieckimi przepisami uzyskane dochody nie mogą być opodatkowane ze względu na umowę o tak zwanym unikaniu podwójnego opodatkowania. O Freistellung, czyli zwolnienie i uzyskanie z tytułu wykonanych i zapisanych na fakturze usług pełnej kwoty zamiast jej 85%, mogą ubiegać się osoby wykonujące określone prace czy usługi. Na liście podmiotów podlegających możliwości wnioskowania o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech są wszystkie firmy, których profil działalności związany jest nie tylko z budową, czyli wznoszeniem budynków, ale również ich konserwacją, utrzymaniem czy likwidacją. Ilość takich firm na rynku niemieckim jest naprawdę duża, stąd równie ogromne zainteresowanie zwolnieniem z podatku.

Na jakich warunkach przysługuje firmie Freistellung?

Zapisy o Freistellung wskazują, że aby skorzystać ze zwolnienia, odpowiedni, niemiecki Finanzamt musi wydać stosowne zaświadczenie. Na jego podstawie każdy wykonawca będzie za swoje usługi dostawać pełne wynagrodzenie – 100%. Trzeba tu jednak nadmienić, że wspomniany podatek dotyczy tych podmiotów gospodarczych, których dochody, czyli suma pieniędzy zarobionych na wykonywanych pracach, w roku kalendarzowym przekroczy kwotę 5 000 Euro. Jeśli jest się czynnie zawodowo przedsiębiorcą, warto dopytać o niezbędne dokumenty, jakie należy przedłożyć urzędnikom, bowiem pułap jest dość niski, jak na tę branżę, zwłaszcza w kontekście całego roku.
Właściciele polskich firm muszą dokładnie sprawdzić adresy placówek, w których mogą ubiegać się o uzyskanie ulgi. Będąc już w świetle prawa niemieckim podatnikiem, przedsiębiorca powinien udać się do jednego z czterech punktów: Fonanzamt Hameln, Finanzamt Oranienburg, Finanzamt Cottbus lub Finanzamt Noerdlingen mit Aussenstelle Donauwoerth. To samo tyczy się osób prowadzących biznes niezarejestrowany u naszych zachodnich sąsiadów.

Freistellung – zwolnienie z podatku a podwykonawcy

Duże firmy bardzo często potrzebują technicznego wsparcia, aby poszerzać zakres i kompleksowość oferowanych usług lub móc zwiększać ilość obsługiwanych zamówień. W takich sytuacjach naturalnym jest wybieranie do współpracy podwykonawców. Zgodnie z niemieckim prawem, zatrudniani podwykonawcy również powinni ubiegać się o Freistellung. Zasada ta dotyczy zarówno firm z siedzibą w Niemczech, jak i polskich firm – nawet wtedy, gdy przeważająca część zleceń i prac wykonywana jest w naszym kraju. Jeśli podwykonawca nie posiada odpowiedniego zaświadczenia od niemieckiego urzędu, czyli nie składał o Freistellung wniosku i nie posiada ulgi, to zleceniodawca zobligowany jest do samodzielnego odliczana 15% z wynagrodzenia podwykonawcy i przekazywanie ich do niemieckiego urzędu skarbowego.
Jeśli takie działanie będzie uważane przez podwykonawcę za krzywdzące, ma prawo odwołać się do urzędu, składając stosowne pismo wraz z wypełnionym poprawnie wnioskiem i dołączonymi wszystkimi niezbędnymi dokumentami. To jedyna opcja, aby odzyskać 15% swojego wynagrodzenia. Niedogodnością całej tej sytuacji jest jedynie czas, ponieważ urząd ma na rozpatrzenie tego rodzaju wniosków nawet 2 lata od daty złożenia pisma. To kolejny powód, dla którego warto odpowiednio wcześnie podjąć właściwe kroki i zainteresować się bliżej zwolnieniem z podatku budowlanego w Niemczech.

Kiedy przedsiębiorca nie musi płacić podatku budowlanego?

Niemieckie prawo zakłada kilka sytuacji, w których przedsiębiorca nie musi płacić urzędowi skarbowemu podatku budowlanego, czyli wspomnianego już wcześniej Bauabzugsteuer. Lista obowiązków do wypełnienia jest dość krótka. Pierwszym punktem jest wykazanie wypełnienia wszystkich pieniężnych – podatkowych – rocznych zobowiązań w stosunku do kraju, w którym prowadzona jest działalność. Po drugie, w przypadku krótkoterminowych, pojedynczych zleceń, należy udowodnić brak zaległości podatkowych, związanych z działaniem firmy. Po trzecie, dochód za świadczone usługi w całym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 5 000 Euro. Wspomniana kwota jest bowiem górną granicą kwoty wolnej od podatku budowlanego i wszystkie dochody powyżej tej sumy są już, zgodnie z prawem podatkowym, wskazane do odprowadzania odpowiedniego ich procentu do skarbu państwa.

*Post ten nie stanowi doradztwa podatkowego

Czy Freistellung przyznawane jest na stałe?

Zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech przyznawane jest na rok. Po tym czasie trzeba je odnowić, udając się raz jeszcze do odpowiedniego Finanzamt w Niemczech.

Ile stracę, nie ubiegając się o Freistellung?

Od każdej wystawionej faktury na poczet podatku odliczane jest 15%. To oznacza, że do kieszeni wykonawcy czy podwykonawcy trafi 85% należności za wykonaną pracę.

Kiedy najlepiej ubiegać się o Freistellung i złożyć wniosek?

Nie ma odgórnie określonego czasu na złożenie wniosku. Najlepiej jednak postarać się o Freistellung jak najszybciej, ponieważ późniejsze odzyskiwanie pieniędzy może, ze względu na ilość formalności i procedur, trwać nawet do dwóch lat.

Czy naprawa instalacji w budynkach podchodzi pod podatek budowlany?

Zgodnie z niemieckim prawem budowlanym, podatkowi podlegają wszystkie prace związane z budynkami, a więc nie tylko budowanie czy burzenie, ale też modernizacja, konserwacja, a także naprawa instalacji gazowych czy elektrycznych.

Ile trzeba czekać na Freistellung po złożeniu wniosku?

Zazwyczaj dopełnienie formalności zajmuje nie dłużej, jak trzydzieści dni kalendarzowych. Warunkiem jest jednak złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz prawidłowe wypełnienie wniosku o Freistellung, czyli zwolnienie z obowiązku odciągania 15% wynagrodzenia na poczet urzędu skarbowego.